100 timmar mer idrott i skolan

FolkhälsaSkola och förskola

I dagarna  presenterade regeringen ett förslag om att utöka idrottsundervisningen i den svenska grundskolan. Detta förslag är varmt välkommet av Folkpartiet i Kumla.

Även här i Kumla har vi insett att det vore bra för Kumlas barn att få röra mer på sig i skolan. Därför tog vi också med det i vårt budgetförslag för 2014. Idrotten i skolan har flera positiva effekter för eleven. Dels bidrar den till att lägga grunden för en hälsosam och aktiv livsstil även som vuxen, dels har det visat sig att barnen får lättare att fungera i skolundervisningen. Barn som får röra på sig har lättare att klara sig igenom skolgången och gå ut grundskolan med godkända betyg och en bättre start i livet.