Är vi politiker verkligen så onödiga, C och KD?

DemokratijämställdhetKommunstyrelsenOkategoriserade

På senaste kommunstyrelsen hade vi bland annat att hantera ett ärende om ändringar i kommunens reglemente för arvoden och ersättningar. Själva ändringen handlade om att göra det möjligt även för politiker att vara föräldralediga, vilket inte är möjligt idag.

Då mycket av den senaste tidens jämställdhetsdebatt handlat om antal öronmärkta månader i föräldraförsäkringen för vardera förälder kändes det minst sagt på tiden att vi möjliggör föräldraledighet även för förtroendevalda. Om vi politiker ska kunna leva som vi lär så är det ju bra om likvärdiga förutsättningar finns även för oss. Detta är ett litet, men inte mindre viktigt framsteg för jämställdheten.

Tanken med det förslag som igår lades fram är att man ska göra det möjligt för förtroendevalda som har mer än 40 % tjänstgöring som politiker att vara föräldraledig och att kommunfullmäktige får utse en ersättare för den tid då ordinarie kommunalråd är borta.

Centern och Kristdemokraterna höll inte med om det sistnämnda. De la istället fram ett eget förslag som inte bara underkänner det arbete som bedrivs politiskt utan som också effektivt tar bort partiernas incitament att nominera personer i barnafödande ålder till tyngre politiska uppdrag. De föreslår nämligen att man ska få vara föräldraledig, men att ingen ersättare ska utses till posten. Uppenbarligen anser C och KD inte att råden fyller någon viktig demokratisk funktion.

Mest förvånande är ändå att man lägger fram ett förslag som så kraftigt minskar partiernas incitament att välja en person i barnafödande ålder till tyngre politiska uppdrag. Vem kommer vilja sätta en ung kvinna, eller man, överst på sina listor inför valet eller nominera sådana personer till större politiska poster om man vet att risken är att man blir utan representant i upp till ett år om denne skulle bli föräldraledig? 

Man kan ju också fråga sig om C och KD menar att det är vanligt förekommande på andra arbetsplatser att man lämnar platser vakanta under föräldraledighet. Givetvis förekommer det, men huvudregeln är nog ändå att man tar in en ersättare om det handlar om mer än ett par månader som personen i fråga avser vara föräldraledig. 

Genom det liggande förslaget står det C och KD helt fritt att nominera en annan kandidat som ersättare om de önskar det. Posten som just nu är aktuell, oppositionsrådet, är inte, och kommer inte heller för ersättaren att vara, låst till Liberalerna. Med C och KD:s förslag tillfaller posten däremot ingen under en period upp till ett år. De har därmed indirekt tydliggjort att de inte anser att kommunalråd fyller någon viktig funktion i den lokala demokratin eftersom de inte har något problem med att posten då riskerar att stå tom så länge.

Att C och KD så uppenbart ogillar Liberalerna Kumla och tydligen vill göra ett aktivt försökt att få bort oss från posten är bara att acceptera, men här lägger man ett förslag som aktivt slår undan benen för alla framtida kommunalråd – oaktat partifärg, majoritet eller opposition.  Det är beklagligt att man inte tycks förstå de större demokratiska och jämställdhetsrelaterade konsekvenserna av det förslag de nu lägger fram.