Att träffa elever är det roligaste som finns

Aktuellt i politikenBlogg & debattDemokratiFolkhälsaSkola och förskola

Att träffa ungdomar och höra deras åsikter är verkligen det roligaste som finns. Genom fyra olika träffar har de gett sina synpunkter på Kumla. Nu är det upp till oss i politiken att ta tillvara på dem och visa att deras åsikt betyder något i praktiken. Det är sådana här träffar som gör uppdraget som oppositionsråd till världens roligaste jobb.

I september anordnades en utbildningsdag i ungdomspolitik i sydnärke. Mängder av representanter från både politiken och olika kommunala förvaltningar samlades då för att höra olika föreläsare ge sina tankar kring demokratiutvecklingen bland unga i Sverige.  Bland annat fick vi lyssna på en fantastisk tjej från Sveriges ungdomsråd. Hon gav massa förslag på hur man kan jobba med inflytande för unga. Hennes viktigaste budskap var: gör något – det behöver inte vara så avancerat bara ni gör något! Och: när ni gör någonting så ska det vara på riktigt. Deras synpunkter ska verkligen betyda något i praktiken.

Kommunen har därefter åkt ut till olika skolor i Kumla för att träffa klasser i årskurs 8 och 9. Vi har bl.a. träffat ungdomar på aktivitetshuset, på skogstorp och på Vialundskolan. De har då fått skriva ner och diskutera vad de tycker om Kumla idag och hur de skulle vilja att Kumla såg ut i framtiden.

Många saker kommer igen men varje klass har också något unikt att tillföra. Som exempel på återkommande diskussioner är:

  • Vi vill ha flera roliga affärer på torget. Och gärna McDonalds och Subway i centrum.
  • Varför lägger vi så stora pengar på konst när vi inte har tillräckligt med böcker i skolan?
  • Vi vill ha fler mötesplatser för unga. Kanske ett ungdomscafé, där fikat inte kostar skjortan.
  • Kumla är lite grått och trist. Det skulle behöva piggas upp.
  • Kumla behöver bli tryggare. Det är mycket alkohol och så som gör att man inte känner sig trygg att gå på stan eller kring resecentrum på kvällarna. Det behövs också bättre belysning på massa ställen där ungdomar är på kvällarna när det är mörkt.

Det här är bara ett axplock av alla de synpunkter som kommit fram under våra träffar men allihop är otroligt värdefulla för oss när vi ska göra politiska prioriteringar. Vi kan inte tillmötesgå alla och vissa saker har även vi i politiken svårt att påverka. Vi kan inte själva öppna kul affärer eller McDonalds på torget. Däremot kan vi göra allt för att skapa förutsättningar för företag att etablera sig här. Vi kan göra andra prioriteringar inom kommunens verksamhet så att vi lägger mer pengar på läromedel och mindre pengar på konst (något som Folkpartiet faktiskt gjort i våra senaste budgetar). Vi kan också arbeta mer aktivt med att få med ungdomar på våra trygghetsvandringar för att låta dem ange platser där de känner sig otrygga.

Tanken är att vi nu ska sammanställa allt det som ungdomarna sagt och åka tillbaka ut till skolorna och berätta vad de tillsammans har kommit fram till. Målet är att vi ska ta med oss dessa synpunkter i vårt fortsatta politiska arbete. Det är viktigt att vi visar för ungdomarna att vi tar deras synpunkter på allvar – att det blir på riktigt, som tjejen från Sveriges ungdomsråd sa.

Att träffa elever och höra deras åsikter är verkligen det roligaste som finns. Jag har varit med vid alla dessa träffar och efter varje träff kommer jag tillbaka till stadshuset med ett stort mått av nytändning. Alla de många och långa möten som också ingår i uppdraget som oppositionsråd tar ofta mer energi än de ger. Med dessa träffar är det precis tvärtom – det ger energi! Det är sådant här som gör uppdraget som oppositionsråd till världens roligaste jobb.