Barbro bloggar om äldreboende

Blogg & debattKumla växerStöd och omsorg

Som Pensionär och Fyrtitalist börjar jag onekligen då och då att tänka på hur det ska bli att bli omhändertagen av någon annan på äldre dagar.
Vi som var barnkullar på 1940-talet behöver både äldreomsorg och demensvård av god kvalitet framöver.

Nya generationer ställer nya krav

Jag tror att vi går mot en allt mer individanpassad vård och omsorg. Vi människor är olika, har olika behov och både behöver och vill ha vår omsorg på olika sätt.
Dagen 40-talister har ett annat behov och en annan inställning än sin föräldrageneration.Vi kommer att fråga efter ett annat utbud av omsorg och vi kommer att vilja välja mer själva.
Men de flesta ändå vill nog bara ha ”Lugn och Ro ”, men det ena är inte sämre än det andra, det är upp till var och en att bestämma.
Den vård och omsorg som ges måste också bygga på bästa tillgängliga kunskap. Personalen är den viktigaste resursen. Kunniga medarbetare som sätter den enskilde äldre i centrum är förutsättningen.

Nytt boende nära resecentrum

Nu har vi i Folkpartiet i Kumla tillsammans med övriga i oppositionen (KD,MP,M, C) varit med om att fatta ett inriktningsbeslut i Socialnämnden att ett nytt vård-och omsorgsboende i Kumla kommun ska ligga centralt och ska ha 80-90 platser. I och med ett vi får ett nytt Resecentrum så passar det bra för anhöriga och tillresande att smidigt och lätt besöka sina äldre.
Alternativet 90 platser räcker för att ersätta vård- och omsorgsboendet Solbacka och täcka ökningen av äldre fram till år 2027.
Nu är det ett tag till innan jag tror att jag hamnar där.
Börjar jobba igen efter 1 veckas semester.