Barnperspektivet måste ta större plats i asylprocessen

DebattDemokratiMänskliga rättigheter

Folkpartiet i Kumla vill visa sitt stöd för Fadi Jabour, Katia Dawid och Marisol och kraftigt ifrågasätta migrationsverkets beslut om utvisning av familjen. Familjen har bott i Sverige i över sju år och den femåriga dottern är född här. Mamma Katia är född i Syrien och har inget annat medborgarskap, pappa Fadi är libanesisk medborgare.

En utvisning till Libanon är inte linje med barnkonventionens text om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Inte heller är en utvisning i enlighet med barnets rätt till en nationalitet. I Libanon är Marisol ingenting, hon är född i Sverige och är svenska men har inte svenskt medborgarskap.
Barnperspektivet måste få ta större plats vid asylärenden. Barn födda i Sverige bör ses som svenska medborgare, något Folkpartiet också uttrycker i sitt partiprogram. Härstamningsprincipen bör kompletteras med territorialprincipen, det vill säga ta sin utgångspunkt i var barnen är födda.

Oavsett skyddsbehov är sju år i Sverige mer än nog som skäl för asyl på grund av anknytning. Att det får ta så lång tid från asylansökan till beslut är enligt oss helt förkastligt då det försätter människorna det berör i en konstant känsla av osäkerhet och stress.

Vi motsätter oss å det bestämdaste behandlingen av just den här specifika familjen men också andra människor som hamnar i samma situation.

Folkpartiet i Kumlas fullmäktigegrupp

Christina Örnebjär, gruppledare
Tony Larsson Malmberg, ordförande
Anna Otterström, fullmäktigeledamot