BMX och skateboard i Sannahed

Blogg & debattKultur och fritidKumla-info

Under flera år har fokus legat på de norra delarna av Kumla, det är där allt hänt. För Folkpartiet i Kumla är det viktigt att hela Kumla finns med då det gäller framtidsplanerna och de satsningar som görs. I södra delarna av Kumla, närmare bestämt i Sannahed, händer det nu saker!

Återvändare ordnar alternativ

I och med det generationsskifte som sker i området kommer det nytt friskt blod med idéer. Idag lördag, har det varit invigning av en fantastiskt fin skate-och BMX-park som initierats av Sannahedsbon Henrik Edwall, själv född i Sannahed och sedan 2,5 år återigen boende här, nu med fru och barn. För de unga i området är detta en mycket viktig utveckling – inte bara finns det något att göra på fritiden, utan det är också hälsofrämjande och ett alternativ till att sitta framför datorn.

Det bjöds på både korv och solsken i Sannahed!

Det bjöds på både korv och solsken i Sannahed!

Ett levande Kumla – överallt

Vid invigningen idag höll Henrik själv invigningstalet sittandes på en BMX-cykel. Sedan lämnade han över till de duktiga skateboardåkarna och BMX-åkarna som bjudits in för att delta i evenemanget. Finansieringen till ”parken” har Sannaheds vägförening hjälpt till med tillsammans med ett par lokala företag som sponsrat. Byggandet har Henrik och andra eldsjälar i området själva stått för. Denna mycket lyckade satsning visar att det finns fler områden i Kumla som är att räkna med – helt i Folkpartiets anda. Ett levande Kumla – överallt

 Anna Otterström, Folkpartiet i Kumla, tillika stolt Sannahedsbo!

Många samlades för att få vara med vid invigningen

Många samlades för att få vara med vid invigningen