Budget 2016 Del 4: Fler händer i omsorgen

ÄldreBlogg & debattBudgetStöd och omsorg

Ledorden för vår vision för äldreomsorgen i Kumla är självbestämmande och livskvalitet. Det handlar om att man ska fortsätta ha makten över sitt eget liv, även när man bli äldre och behöver hjälp i sin vardag. När den äldre får sätta sin egen prägel på sin omsorg och själv bestämma hur den vill ha det kommer livskvaliteten att höjas. Äldre ska inte tvingas ändra alla sina vanor för att det ska passa andras föreställningar om hur äldre vill ha det eller organisationens rutiner. Målet är att alla ska känna sig trygga, nöjda och delaktiga.

För oss är det en självklarhet att man borde få välja vem som ska komma hem till mig och utföra tjänster eller på vilket boende jag vill bo när jag blir gammal. Därför är det viktigt med valfrihet för den enskilde och mångfald i utbudet. Vi föreslår att Kumla inför LOV, lagen om valfrihet, inom äldreomsorgen. Förutom det självklara i att det då finns fler valmöjligheter för äldre så skapas också en sund konkurrens mellan kommunens verksamheter och den privata sfären. Vi såg t ex. gärna att en annan driftsform användes på det nya vård- och omsorgsboendet som just nu byggs. Kanske finns det en privat aktör eller anställda inom kommunen som skulle vilja driva boendet.

Enligt den nya resursfördelningsmodell som tagits fram för äldreomsorgen blir det klart och tydligt att nuvarande budget är otillräcklig i förhållande till den volym man har. Vår personal har vänt ut och in på sig själva tillräckligt länge nu. Det är knappast en slump att socialförvaltningen uppvisar sjukskrivningstal på över 11 %. De är slitna och behöver fler arbetskamrater om de ska orka fortsätta arbeta inom vården. Vi välkomnar därför den förstärkning som görs på drygt 6,5 mkr till vård och omsorg.

Vi ser dock att tillskottet inte kommer att räcka till för att täcka alla behov inom socialen. LSS-omsorgen, som är stöd för personer med funktionsnedsättning, ser ett ökat tryck framöver och har redan idag tre personer i kö. Socialsekreterarna sliter redan idag ut sig och den rådande flyktingsituationen gör att deras arbetssituation kommer att bli än mer ansträngd med tiden. De behöver också fler arbetskamrater för att orka fortsätta jobba. Därför föreslår vi förstärkningar om 1,3 mkr inom LSS-omsorgen och 480 000 kr för fler socialsekreterare. Dessutom vill vi gärna se en satsning på kompetensutveckling inom omsorgen för personalen som hanterar personer med demens eller inom området social pedagogik.

Vi har många fler förslag på hur vi kan öka livskvaliteten för äldre inom vård och omsorgen. Vi föreslår t ex att man tittar på intresset för och möjligheten att ha sällskapsdjur på äldreboenden. Vi vill också säkerställa att det finns tillgång till internet på våra äldreboenden, eftersom det är något vi tror att äldre bara inom ett fåtal år kommer att förvänta sig av äldreomsorgen.