Budget 2016 Del 5: Bygg smart för framtiden

BudgetmiljöSamhällsbyggnad

Hur vi utformar vårt samhälle, vår stad och våra byggnader har stor betydelse för alla invånares vardag. Det gäller allt från våra gator och torg till de kommunala byggnaderna och samhällsservice som vatten och avlopp, sophämntning och hos oss i Kumla, även maten till omsorgen och skolan. Vilka lösningar vi väljer, hur vi satsar på de här områdena får stor effekt för människor och miljö för lång tid framöver.

Med ordentligt underhåll slipper vi tunga smällar längre fram. För att våra gemensamma pengar ska räcka till så mycket som möjligt är det viktigt att vi tänker smart och långsiktigt. Annars finns det risk att vi istället tvingas göra stora och dyra åtgärder längre fram. Därför är det viktigt att se till att det finns underhållsplaner för alla kommunens byggnader och anläggningar.

För att ha råd med allt som behövs måste vi börja bygga smart. Kumla växer så det knakar och det märks tydligt inom samhällsbyggnadsområdet. Det byggs nya bostadsområden, nya hyreshus, nya skolor, förskolor och särskilda boenden för äldre. Allt detta sker i snabb takt, och för att klara av det så behöver vi vara effektiva och smarta. Därför är det nödvändigt att vi aktivt jobbar för att få ut så ut så mycket som möjligt av de pengar vi satsar. För att klara det måste vi hitta olika sätt för att sänka kostnaderna, bland annat genom bygga mindre exklusivt, mer standardiserat och utnyttja de effektiva metoder som finns, t ex genom att bygga de s.k. Kombohus som vi skriver om i del 2 om vår budget.

För att säkra vårt framtida dricksvatten behöver vi en höjning av VA-taxan. Bra dricksvatten i kranen hör till en av de mest självklara sakerna för oss i Sverige, men även det ställer sina krav. Framöver finns ett behov av att bygga ut nätet på landsbygden, att säkra vår framtida vattenförsörjning genom att tillsammans med andra kommuner framöver ta vatten från Vättern och det börjar bli dags att byta ut gamla ledningar. Allt det kommer att kosta pengar och för att få råd med det kommer avgifterna behöva höjas framöver. För att slippa chockhöja längre fram väljer vi därför att höja VA-taxan med 2 procent från 2016.

Vi skiter inte i potthålen, det eftersatta underhållet kan inte fortsätta. Kumla ska vara en en bra stad för alla de människor som befinner sig här, det ska vara lätt och smidigt att ta sig fram. En viktig del i det är våra gator. Det har under lång tid sparats in på underhållet och det märks. Vi håller på att halka efter. Ingen ska behöva få bilen skadad av hål i vägbanan och det är nödvändigt att påbörja en höjning av anslagen till gatuunderhållet. Därför väljer vi att med början 2016 stegvis höja anslagen.

Många av de val kommunen gör påverkar miljön, både i Kumla och långt bort. Därför är det viktigt att arbeta medvetet för en så låg miljöpåverkan som möjlig. Samtidigt är det viktigt att bland annat maten vi serverar faktiskt uppskattas av de som ska äta den, annars har den ju inte uppfyllt sitt syfte. Därför vill vi att Kumla kommun ska ta fram ett kostpolitiskt program som gör det lättare för medborgare, tjänstemän och politiker att veta vad vi vill uppnå med maten inom kommunen.

De val vi gör på samhällsbyggnadsområdet kommer finnas kvar och påverka oss under en lång tid framöver. Därför är det viktigt att planera långsiktigt och agera så smart vi kan så att de val vi gör blir bra för både människa och miljö, idag och imorgon.