Budget 2016 del 6. En rik fritid – hela livet

ÄldreBudgetFolkhälsaKultur och fritidKumla

Kumla ska vara en kommun där både barn, vuxna och äldre har tillgång till en aktiv fritid. Vi vill att unga ska fortsätta ha ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Behovet av att få fortsätta leva ett aktivt liv och odla sina intressen i vardagen försvinner inte heller för att man blir gammal. Vi ska därför också uppmuntra och hjälpa till att förverkliga det äldre älskar att göra.

 

Kulturskolan ska verka på lika villkor som andra kulturyttringar i Kumla. Idag är det förvaltningen för livslångt lärande som har ansvar och budget för Kulturskolan. I grunden är det en god tanke, men risken är att vi i tuffa prioriteringstider måste välja bort sådana verksamheter som inte är lagstadgade. Kulturskolan är precis en sådan verksamhet. Vi värnar om Kulturskolan och vill därför inte att fioler och trumpeter ska konkurrera med matteböcker. Därför borde det vara kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för Kulturskolan.

Vi vill att så många barn och unga som möjligt ska ha en chans till en aktiv fritid men alla familjer har inte alltid råd att låta sina barn idrotta. De kanske har råd med årsavgiften men saknar pengar till den utrustning som krävs. Då kan ett sportotek vara en bra lösning. Folk kan där lämna in sådan utrustning som man inte längre behöver, exempelvis skridskor eller ridstövlar. Sportoteket lånar sedan ut den begagnade utrustningen. Även näringslivet, olika föreningar och idrottsförbundet kan bidra med utrustning eller pengar så att sportoteket kan komplettera utbudet. Vi tror att detta skulle göra stor skillnad för de familjer som har små ekonomiska marginaler.

En grundförutsättning att upprätthålla en god hälsa är att må bra psykiskt och ha roligt i vardagen. Det gäller både yngre och äldre. Vi får ofta höra att det saknas sociala mötesplatser i Kumla. Ungdomarna upplever att det inte finns något att göra och bland äldre som inte bor på ett av våra särskilda boenden ökar ensamheten.

Ett förslag vi för fram på detta område är Seniorcenter – en mötesplats för äldre. Vi vill att äldre som inte bor på något av kommunens särskilda boenden ska ha en lika given plats i kommunen som de unga. Ett Seniorcenter är en plats där äldre kan träffas, prata och ha aktiviteter tillsammans – en slags fritidsgård för 70 +. Innehållet är viktigt. Förutom klassiska aktiviteter som bingo, bridge och högläsning kan man tänka sig att det anordnas studiecirklar eller föreläsningar. När det gäller själva utförandet skulle man kunna tänka sig ett samarbete mellan AME, de olika studieförbunden, väntjänsten och andra ideella föreningar för att få till bra och kostnadseffektiva verksamhet med givande aktiviteter och innehåll.

Vi har ju tidigare pratat om vikten att vi måste våga prioritera, att välja och välja bort. Vi föreslår att kommunen väljer bort inköp av ny konst de kommande åren. Vi föreslår också att Kumlas camping, Djupadalsbadets gym och solarium läggs ut på entreprenad, dvs. att någon privat aktör tar över driften av de olika verksamheterna. Dels för att det är oförsvarbart att kommunen ägnar sig åt sådant som ligger så långt ifrån den kommunala kompetensen som camping och gym (kommuner ska inte bidra till att folk får hudcancer) och dels för att gymmet och solariet idag konkurrerar kraftigt med det privata näringslivet i Kumla, vilket är olagligt.

En rik fritid – hela livet. Det är vår vision för Kumlas kultur- och fritidsliv.