Cecilia Wikström ska se över EU:s asylsystem

EUMänskliga rättigheter

Liberala europaparlamentarikern Cecilia Wikström har fått uppdraget att leda arbetet med att se över dublinförordningen.

Dublinförordningen är det avtal som reglerar hur asylansökningar ska hanteras inom EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz. Systemet har precis som många länder varit under ett hårt tryck det senaste året och har visat sig fungera dåligt, bland annat för att flera länder väljer att strunta i de regler som man kommit överens om.

Cecilia kommer vara föredragande för parlamentets räkning och ansvara för de förhandlingar med kommissionen och europeiska rådet som kommer ske.

Utnämningen är ett tydligt tecken på det grundmurade förtroende som Cecilia har bland sina kollegor i parlamentet.

– Jag är mycket stolt och hedrad över förtroendet och kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna upprätthålla en human asylrätt. En av de viktigaste uppgifterna blir att få alla EU:s medlemsländer att delta och ta sin del av ansvaret för människor som söker sin tillflykt på vår kontinent. Säger Cecilia i en kommentar på sin hemsida.

Läs mer om Cecilias arbete med denna och andra frågor i Europaparlamentet på hennes hemsida nedan.

http://ceciliawikstrom.eu/