Det är skillnad på ekologiskt och närproducerat

miljöNämnder

Kumla kommun köper in mat för att servera till barn och äldre för många miljoner kronor varje år. Det betyder att de val kommunen gör får ännu större effekt än om du och jag till exempel väljer att köpa ekologiskt.

Försommaren är budgettider ute i nämnderna inför nästa år och då tar man också fram målen för verksamheten. Ett av målen för samhällsbyggnadsförvaltningen är just andelen ekologisk eller närproducerad mat av den som köps in. Det här måttet har använts i flera år och vi i folkpartiet tycker att det är bra att kommunen jobbar för att öka andelen. Målet är att 50% av maten ska vara ekologisk eller närodlad 2018.

Men ekologisk och närproducerad mat är inte samma sak. Närodlad mat har visserligen kortare transporter och det är bra för de närkingska bönderna och landsbygden att vi handlar lokalt. Men för en stor delar av maten är det själva produktionen som är viktigast för hur miljövänliga de är snarare än transporterna. Mycket av maten, till exempel fisk eller tropisk frukt är ju också helt enkelt omöjlig att producera lokalt.

Därför föreslog vi från folkpartiet att man som ett tillägg till det mått vi redan har också ska redovisa var för sig hur mycket av maten som är just ekologisk och hur mycket som är närproducerad och att detta ska stå med i kommunens årsredovisning. Vi tycker att det är viktigt att kumlas medborgare får veta vilken mat som serveras och var den kommer ifrån. Lyckligtvis så tyckte alla andra också det så en enig nämnd röstade för att lägga till detta till målen.

Att göra skillnad i politiken handlar inte bara om de stora reformerna, ibland handlar det om att förbättra saker som redan finns och steg för steg ta oss framåt.

Magnus Ivarsson
2:e Vice Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

En ekologisk uppfödning eller odling ger inte samma effekt för varken djuren eller miljön.

Både ekologiskt och närproducerat har sina goda effekter för djur och miljö men de är inte samma sak.