En påminnelse – Vi ville inte ha Dan-Åke Moberg som ordförande

Aktuellt i politikenBlogg & debattDemokratiKommunfullmäktige

De senaste dagarnas uppståndelse kring Dan-Åke Mobergs agerande i kommunfullmäktige i måndags har knappast undgått någon. Under mötet avbröt han en ledamot, kallade hans inlägg för löjligt och sa att han fick fortsätta sitt anförande beroende på vad han tänkt säga. Det är respektlöst mot såväl oss ledamöter som mot demokratin.

Det är tyvärr inte första gången Dan-Åke Moberg beter sig illa i fullmäktigesalen och förmodligen inte heller den sista. Så sent som i september i år råkade en av kommunens tjänstemän ut för ett av hans utbrott och blev indirekt kallad inkompetent. Några år tidigare blev en f.d. chef för barn- och utbildning uthängd av Dan-Åke som mannen som totalt kvaddade skolan i Kumla. Båda dessa personer har ingen chans att försvara sig. Förutom tjänstemän har vi också sett honom fara ut mot ledamöter och kallat dem både det enda och det andra. Han har dessutom skällt ut en 16-årig praoelev för att han skakade på huvudet i fullmäktigesalen.

Hur kul är det för oss övriga ledamöter att ställa oss i talarstolen när vi vet att detta kan hända, att man kan bli påhoppad och förnedrad för att man framför sin åsikt och argumenterar för den i en demokratisk församling? Det har funnits och finns fortfarande ledamöter som inte törs gå upp i talarstolen just på grund av rädslan att bli påhoppad. Den rädslan ska sannerligen inte ordförande bidra till.

Dan-Åke Moberg har gång på gång visat varför han inte är lämplig för uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande. Vi förväntar oss nu att den S-ledda majoriteten i Kumla agerar för att se till att sådana här situationer inte ska uppstå framöver. Vi accepterar inte att Kumlas folkvalda skräms till tystnad i fullmäktige. Vi accepterar inte att människor som inte har en chans att försvara sig blir anklagade och påhoppade. Vi accepterar inte att ledamöter blir kallade för idiot eller blir dumförklarade för att de för fram sin åsikt.

Vi i Liberalerna vill i det här läget påminna Kumlaborna om att vi redan från början var det enda parti som motsatte oss att Dan-Åke en gång tillsattes som kommunfullmäktiges ordförande. Här nedan kan ni läsa Christina Örnebjärs inlägg i debatten då han valdes till uppdraget hösten 2013.

”Ordförande,

Kommunfullmäktige är kommunens enda direktvalda organ. Det är till kommunfullmäktige vi väljs av Kumlaborna i de öppna och demokratiska valen som äger rum vart fjärde år. Kommunfullmäktige är basen i den svenska demokratin.

Vi som fullmäktigeledamöter ska kunna debattera, bryta tankar, agera och reagera och till slut besluta om både stora och mindre sakfrågor. Och vi ska göra det ibland med samförstånd, och ibland genom konflikter, men alltid med respekt för varandra

För att ett fullmäktigesammanträde ska fungera måste det ledas av personer som kan skapa denna respektfulla attityd. Kommunfullmäktiges presidium spelar här den viktigaste rollen för att skapa den kultur som rymmer både samförstånd och konflikt byggd på ömsesidig respekt.

Det är möjligt att den nu föreslagna ordförandekandidaten kan agera på ett helt annat sätt som ordförande i kommunfullmäktige, än som ordförande i kommunstyrelsen. Ändå har de senaste årens agerande i fullmäktige och andra församlingar för min del inneburit att jag saknar förtroende för den föreslagna kandidaten som ordförande i kommunfullmäktige.

Det är en regel att varje parti nominerar de företrädare det själv vill, och att valen därefter genomförs genom ett konsensusbeslut i kommmunfullmäktige. Den föreslagna ordföranden har brutit även denna regel och reserverat sig mot ett val av en förtroendevald för Folkpartiet till ett kommunalt bolag. Jag kommer inte att göra detsamma.

Men som en markering vill jag till protokollet ha antecknat att vi i Folkpartiet inte deltar i beslutet om val av ny ordförande till kommunfullmäktige i Kumla kommun.

Tack!”