Ett år efter valfrihetsförslag – på majoritetsfronten intet nytt

DebattKumlaLib Kumla i mediaMotionerOkategoriseradeStöd och omsorg

Vi i Liberalerna fortsätter att strida för alla Kumlabors rätt att få välja, för kvinnors företagande och för högre kvalitet i äldreomsorgen. Ett år har nu gått sedan vi lämnade in vårt förslag om att införa LOV (lagen om valfrihetssystem) i Kumla. Trots att valfrihetsvänliga Moderaterna nu är med och styr kommunen har vi än så länge inte sett något resultat av deras inflytande på valfrihetsområdet.

Syftet med LOV är att öka människors möjlighet att själva bestämma över den vård och omsorg de har rätt till. Det betyder att du som får hjälp av t ex hemtjänst har chansen att välja vem som ska få komma hem till dig. Pengarna följer alltså dig och ditt val, oavsett om det är kommunen eller någon annan som utför tjänsten. Det kostar också lika mycket eftersom LOV på att det inte är någon prisskillnad mellan kommunen och andra aktören. Istället är det den som har bäst kvalitet som får flest kunder.

Trots att lagen infördes 2009 har Kumla kommun fortfarande inte infört valfrihet i välfärden. Att valfrihetsförespråkande partiet M nu sitter i majoritet har vi inte sett resultatet av än när det kommer till ökad valfrihet för Kumlaborna. Vi i Liberalerna ger oss inte förrän alla Kumlabor får möjlighet att välja och att välja bort.

Vissa partier är kritiska till att överlåta makten att välja till medborgarna. De menar dels att det kanske, likt i andra kommuner, inte finns andra aktörer som vill driva vård och omsorg i Kumla. De lyfter också gärna fram exempel på privata utförare som inte håller måttet. Vi liberaler menar att kvaliteten är avgörande oavsett vem som utför tjänsten. Vi är kritiska mot alla utförare som inte håller måttet. Det gäller både privata aktörer och kommunen själv. För vi vet ju att även kommuner ibland missköter vården av äldre.

Här menar vi att valfrihetssystemet skulle kunna vara ett verktyg för bättre uppföljning och kontroll av kvaliteten för båda parter. Därför är vi övertygande om att en ökad valfrihet skulle förbättra kvaliteten på våra egna verksamheter, eftersom vi tvingar också oss själva till bättre tillsyn och uppföljning. Samtidigt får du som medborgare makten att välja vem som ska sköta din omsorg eller åtminstone möjligheten att välja bort en leverantör du inte är nöjd med.

Valfrihetsmotståndarna pratar ofta om att de privata företagen bara bryr sig om att göra vinst. De pratar också hellre om andras vinster än sina egna förluster. Vi i Liberalerna fokuserar alltid på kvaliteten och är kritiska till alla som inte levererar den vård och omsorg de får betalt för. Det säger förmodligen mer om effektiviteten i den kommunala verksamheten än om andras vinstintresse att de flesta privata aktörerna faktiskt kan leverera likvärdig kvalitet till en lägre kostnad.

Det finns också andra fördelar med valfrihetssystemet. Till exempel förbättras möjligheten för att starta småföretag. Dessa kan sedan växa och bli större. Särskilt kvinnors företagande har ökat i Sverige sedan valfrihetssystemet infördes. Det har varit och är fortfarande den svenska jämställdhetens akilleshäl att bara knappt en tredjedel av alla företag ägs eller drivs av en kvinna. För företagen inom LOV är motsvarande siffra 80 %.

Vi i Liberalerna vill se till Kumlaborna får bästa möjliga vård och omsorg för varje investerad skattekrona oavsett om det är kommunen eller någon annan som utför jobbet. Framförallt vill vi se till att äldre Kumlabor får makten över sina egna liv. Vi fortsätter att strida för din och alla Kumlabors rätt att välja, för kvinnors företagande och för ökad kvalitet inom omsorgen.