Eu behövs – och kan bli bättre

EU

Det europeiska samarbetet inom EU har visat att det på flera områden har lyckats med det som var tanken bakom bildandet av EU. Tidigare använde länder krig som ett sätt att lösa frågor där man var oense. Nu löser man konflikter genom samtal. Utan EU skulle med största sannolikhet krisen på Balkan under 1990-talet ha spritt sig till stora delar av Europa.

Det är också troligt att den svåra ekonomiska situationen i flera länder som blev följden av finanskrisen 2008 kunde ha utvecklats till något mycket värre än krisen för euron om inte det europeiska samarbetet och den gemensamma valutan funnits. Krisen i Ukraina är också ett exempel på att EU fungerar som en fredsbevarande kraft. Folkpartiets europaparlamentariker Marit Paulsen säger att hon hellre ser att vi lägger pengar på byråkrater än på soldater och jag håller med henne, byråkrater går ytterst sällan ut i strid.

Folkpartiet ser att EU behövs och att EU har gjort mycket som varit bra för Europa och för Sverige men det finns fortfarande mycket som kan bli bättre. En av de stora frågor som Folkparitet kommer att fortsätta arbeta med i EU är en minskning av jordbruksstödet. De enorma belopp som idag används för att ge ekonomiskt stöd till bönder i Europa kan användas mycket bättre. Folkpartiet menar att de pengarna skulle göra mycket mer nytta om de satsades på forskning så att exempelvis Ericsson i Kumla kan få större möjligheter att klara den globala konkurrensen. Pengar från jordbruksstödet ska EU också använda till satsningar på att utveckla landsbygden, djurskydd och biologisk mångfald. När EU satsar på djurskydd så kommer de jordbrukare i Kumla som idag är mjölk- eller köttbönder att få en mer rättvis konkurrenssituation.

Folkpartiet behövs för ett bättre EU, Folkpartiet behövs i Europaparlamentet, rösta på Folkpartiet den 25 maj.