Folkpartiet kan, vill och vågar vara för ett bättre EU

EUOkategoriserade

Den 25 maj kommer jag att rösta på Folkpartiet i valet till Europa-parlamentet. För mig är Folkpartiet det enda alternativet att rösta på i EP-valet för att Folkpartiet är det enda partiet som på fullt allvar vill utveckla det europeiska samarbetet på alla nivåer. EU är inte perfekt men vi har idag ett Europa som är bättre än det någonsin tidigare varit och Folkpartiet kan vara med och göra det ännu bättre.

Samarbete löser gemensamma problem

Folkpartiet inser att det är genom europeiskt samarbete som det är möjligt att lösa många av dagens och morgondagens problem och svårigheter. I första hand gäller det i miljöfrågorna. Inget land kan på egen hand klara att lösa klimatfrågan, det är bara genom samarbete mellan länder som det kan bli bättre. Samma sak gäller den internationella kriminaliteten. Varken vi i Sverige eller något annat enskilt land kan på egen hand bekämpa den kriminalitet som inte känner av några nationsgränser. Folkpartiet vill och kan vara en det av det Europa som samarbetar.

 

Barn ska inte behöva skickas runt i Europa

Jag är mycket glad för att det är Folkpartiets Cecilia Malmström som är ansvarig kommissionär för EU:s asyl- och migrationspolitik. Tack vare hennes arbete med dessa frågor har nu EU ett gemensamt asylsystem på gång men ännu viktigare är att hon har lyckats få till stånd en ändring i det som kallas Dublinförordningen så att barn som söker asyl inte längre behöver uppleva att skickas runt i Europa. Enligt det gamla fördraget skulle barn på samma sätt som vuxna skickas tillbaka till det land i EU som barnet först sökt asyl i. Nu har barnet rätt att få sin asylansökan prövad i det lans som det vistas i.

Vi behöver politiker som kan, vill och vågar

Mycket i EU kan bli bättre och i arbetet med att förbättra EU krävs det politiker som kan, vill och vågar se möjligheter såväl som svårigheter. Folkpartiet har Marit Paulsen som arbetar hårt för att förbättra EU:s jordbrukspolitik, särskilt när det gäller djurhållningen. Folkpartiet har också Cecilia Wikström som brinner för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är två kompetenta Folkpartikvinnor som kan, vill och vågar arbeta för ett bättre EU. Min röst i EP-valet kommer att vara en röst för ett bättre EU. Jag lägger min röst på det som vågar vara ett parti för ett bättre EU, jag röstar på Folkpartiet.