Fråga till Moberg fick inte ställas

Blogg & debattDemokratiKommunfullmäktigeOkategoriserade

Frågan om hur kommunfullmäktiges ordförande tänkt leda arbetet i fullmäktige återstår att se. Något svar på den direkta frågan fick vi i alla fall inte under måndagens KF. Det blev omröstning om frågan skulle få ställas och majoritetens ledamöter röstade nej.

Till måndagens kommunfullmäktige hade centerpartisten Jan Engman skrivit en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Dan-Åke Moberg. Upprinnelsen till interpellationen var händelsen i december där Moberg gav sig på en av ledamöterna i talarstolen. Det han frågar är hur ordförande har tänkt att leda arbetet i fullmäktige framöver och hänvisar frågan till de incidenter som skett den senaste tiden. Med stöd av lagen hade majoriteten kommit fram till att frågan måste ställas till hela fullmäktigeförsamligen om frågan fick ställas, eftersom det enligt lag inte anses lämpligt att en kommunfullmäktigeordförande ger sig in i debatten och svarar på frågor.

Oppositionen var eniga om att vi ansåg att ordförande skulle svara på frågan, då den av olika skäl kändes högst angelägen att få svar på medan majoriteten ansåg att det var bättre att frågan uteblev. Därför fick den inte ställas och varken vi eller Kumlaborna får därmed något svar från Moberg om hur han tänkt sig bli ”mer formell i sin roll”.

Under kvällen var det flera av oss som kom av oss och sa fel i talarstolen, snubblade, tappade läskflaskor på golvet och skrattade hjärtligt åt varandras skämt i och utanför talarstolen. Det är i grunden något positivt. En avslappnad och trygg atmosfär är ibland en avgörande förutsättning för att nya ledamöter ska våga ta steget upp i talarstolen. Att också mellan tuffa debattinlägg också kunna skämta litegrann med glimten i ögat är inte heller något som förringar det politiska arbetet utan bara något som gör sammanträdena lite roligare för både åhörare och ledamöterna.

Man kan ju dock fundera över det här med att ordförande numer ska uppföra sig mer formellt och att han inte ville svara på hur han tänkt leda arbetet i fortsättningen. I många avseenden höll sig visserligen ordförande till det formella men vid ett tillfälle fick vi återigen se att polletten inte riktigt trillat ned ännu. Efter en lång debatt om ett förslag från Liberalerna om införande av laddstolar i kommunen fick vi höra ordförande säga: ”hur ska det  bli när vi ska diskutera riktiga frågor.” Jag kan tycka att det är rätt oartigt mot den person som lagt ner tid och energi på att formulera ett bra förslag för att göra det enklare för Kumlaborna och våra medarbetare att vara miljövänliga och äga en miljöbil.

Han avslutade också ärendet med följande ord: ”snacka om onödigt arbete” och hänvisade då till den långa debatten. Det är också lite synd att man inte kan visa respekt för att många vill delta i den demokratiska debatten eftersom alla såg frågan som mycket angelägen. Att ordförande sedan inte förmår leda debatten så att ledamöterna håller sig till ämnet, dvs. att diskutera laddstolpar och inte hur vi jobbar i nämnderna, är ju annars något som hade kunnat korta ned debatten ett antal minuter. Det är ju, trots allt, ordförandes uppgift.