Framgång för Folkpartiet i Europaparlamentet

EUFolkhälsa

Europa är ett lapptäcke av länder där lagar, regler och traditioner genom historien har lett till enorma skillnader mellan olika länder.  I Sverige blir vi ibland förskräckta över reportage om hur djur föds upp och transporteras på många håll i Europa. Vi blir bestörta över hur grisar i till exempel Danmark får ständiga doser antibiotika i förebyggande syfte och oroar oss för resistenta bakterier.

Framgång för Marit Paulsen

Nu är det till slut ändring på gång! Folkpartiets förkämpe i djur och jordbruksfrågor Marit Paulsen har fått igenom flera viktiga delar i en ny gemensam djurhälsolag som ska antas i mars. Delar som Marit slogs för var en ansvarsfull användning av antibiotika, bevakning av smittsamma sjukdomar och möjlighet för länder att hindra smittsamma sjukdomar att komma in i landet.

Detta är ett viktigt steg för att få friskare djur, bättre och säkrare mat och bromsa de resistenta bakteriernas framfart.

Sverige gör skillnad i Europa och Folkpartiet gör skillnad för Europas människor och djur.