Fråga ställd om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Blogg & debattDemokratiFörsvar och säkerhetInterpellationKommunfullmäktigeKumlaOkategoriserade

Även Kumla behöver ta fram och anta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Liberalerna Kumla vill veta hur arbetet med framtagandet går och när det förväntas vara klart.

Våldsbejakande extremism har blivit ett ökat problem i Sverige de senaste åren och uppfattas av många som ett hot mot vår demokrati. I slutet av förra året uppskattade SÄPO att omkring 300 svenskar rest till Syrien och Irak för att strida för IS och över en tredjedel av dessa har sedan återvänt till Sverige. Det gör att behovet av kommunala handlingsplaner för att motverka våldsbejakande extremism blir allt större för var dag.

Idag uppmärksammas frågan om handlingsplaner mot våldsbejakande extremism av SR Örebro. De konstaterar att det endast är en av Örebro läns tolv kommuner hittills har antagit en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Det är länets största kommun Örebro som hittills lyckats ta fram och anta en sådan. Samtidigt vet vi att detta inte är ett storstadsproblem utan något som måste tas på största allvar i alla Sveriges kommuner. Därför är det oerhört angeläget att en sådan tas fram även i Kumla.

Enligt uppgifter som jag tidigare fått till mig så pågår det ett arbete med att ta fram en sådan handlingsplan i Kumla. Det är mycket positivt att det arbetet pågår i Kumla kommun. Nu är det dock länge sedan jag senast hörde något om hur arbetet går och jag har heller inte fått några indikatorer på när handlingsplanen tros kunna vara klar för antagande.

Med anledning av detta har jag idag ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson -

När bedömer du att vi har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism att ta ställning till i Kumla kommun?