HBT-certifiera Kumlas äldreboenden

DemokratiMotionerStöd och omsorg

I ett nytt förslag från Folkpartiet i Kumla föreslås en HBT-certifiering av Kumlas äldreboenden. HBT-certifieringen handlar om att höja personalens kompetens i hur man bemöter HBTQ-personer. Det handlar också om att synliggöra och reflektera över normer.

I praktiken innebär en HBT-certifiering att verksamheten får ett kvitto på att man arbetar systematiskt och strategiskt med frågor som rör bemötande av homo-, bi- och transpersoner. Certifikatet gäller i tre år och kan förnyas. Under processen genomgår all personal en utbildning i fyra steg, under ledning av RFSL:s utbildare.

Förslaget handlar om att skapa förutsättningar för alla människor i Sverige att få åldras på samma sätt som vi levt våra liv. Vi tror att utbildningen en certifiering innebär leder till mer kunskap och därmed respekt för HBTQ-personer.

För oss liberaler är idén om alla människors lika värde en självklarhet. Alla människor förtjänar att bemötas med lika respekt på alla områden i vårt samhälle. Vår vision är ett samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade. Vi närmar oss en tid där allt fler uttalade HBTQ-personer flyttar in på äldreboenden. Det innebär nya möjligheter för, men ställer också nya krav på, den kommunala äldreomsorgen. Risken är att den traditionella äldreomsorgen inte är tillräckligt förberedda på att möta dessa personer då heteronormen fortfarande är uttalad i Sverige

 

Läs gärna mer på RFSL´s hemsida.