Hur ska snöröjningen förbättras till nästa vinter?

Blogg & debattInterpellationKommunfullmäktigeKumlaNämnderSamhällsbyggnad

Även denna vinter har snön faktiskt inneburit problem. Vintern 2014-2015 befann sig Kumlas snöröjning, eller problemen med den, på många kumlabors läppar. Många var de invånare som hade svårt att ta sig fram runt om i tätorten, även långt efter att snön fallit. En sådan situation är inte acceptabel och det ledde bland annat till debatt i kommunfullmäktige och ett tryck från invånarna efter förbättring.

Därför beställde den styrande majoriteten en utredning för att hitta bristerna och få förslag på förbättringar. I höstas kom också resultatet och bristerna som hittades var många. Vintern som nu gick var också fokuset högre från förvaltningen på att bristerna från året innan inte skulle upprepas. Klagomålen har också varit betydligt färre.

Men problemfritt har det trots allt inte varit denna vinter heller. Det har kommit till min kännedom att personer med olika hjälpmedel haft svårt att ta sig fram. Det har funnits plogvallar som hindrat framkomligheten och till och med inneburit att personer som ändå behövt ta sig förbi dem fastnat och behövt hjälp för att komma loss. Detta trots att snömängderna varit ganska små och snöfallen varit glesa.

Att framkomligheten i staden försämras så markant vintertid är inte acceptabelt och det är de mest utsatta som drabbas hårdast.

Därför har jag nu valt att ställa en fråga direkt till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mats Hellgren(M) om vad han tänker göra för att människor inte ska drabbas av samma problem även nästa vinter. Jag frågar också vilka konkreta åtgärder som utredningen kommer leda till.