Icke godkänt för cykelplanen

FolkhälsaKommunfullmäktigeKumla växermiljöNämnderSamhällsbyggnad

I tisdags var det så dags, den efterlängtade cykelplanen skulle antas av kommunfullmäktige vilket många också var glada för. Den skulle innebära ett avstamp för det framtida arbetet med att utveckla möjligheterna att ta sig fram på cykel, både kortare och längre sträckor, i Kumla.

-Planen hade också passerat både remissinstanser och Samhällsbyggnadsnämnden och kändes riktigt bra, säger Magnus Ivarsson, 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

I tisdags fick vi dock ett konkret exempel på hur nyttigt det är att det finns en stor bredd av erfarenhet, bakgrund och intressen inom politiken. När Centerpartiets ledamot Christoffer Stockman inför mötet presenterade att planen, som han påpekade i grunder är bra,  har en rad brister blev vi tvungna att tänka till. Christoffer har utifrån egna erfarenheter stor kunskap på området och påpekade flera saker som tidigare inte hade lyfts upp i arbetet.

Efter att ha resonerat om saken kom Liberalerna fram till att det är viktigt att en sådan här plan, som ska gälla i många år och vara grund för framtida satsningar, blir bra och fullvärdig. Det är av mindre betydelse om den antas nu eller senare i vår. Det får ingen praktisk betydelse för det framtida arbetet med att bygga ut och renovera gång och cykelvägar i kommunen. Satsningarna för 2016 är redan beslutade.

-Däremot hade en bristande plan kunnat orsaka att viktiga leder och aspekter för framtida investeringsbeslut missas, och det hade varit väldigt olyckligt, fortsätter Magnus Ivarsson.

-Därför valde Liberalerna att stödja Centerpartiet i sitt krav på återremiss för att få detta åtgärdat innan planen slutligen antas. Övriga oppositionspartier ställde sig också bakom kravet och vi fick då igenom en återremiss, säger Kajsa Rosén, oppositionsråd och gruppledare.

Några av de punkter som Centerpartiet framförde.

  • Planen täcker inte hela kommunen.
  • Planen tar inte upp transport med cykel till olika evenemang, exempelvis speedway i Sannahed.
  • Planen tar inte upp de motionsleder för cykel som anläggs i kvarntorpsområdet.
  • Planen tar inte upp att Sverigeleden har sträckning genom kommunen.