Inte överens om tillsättande av kommundirektör

DebattKumla växer

Är tre år verkligen ett tillfälligt förordnande? Folkpartiet och övriga i den samlade oppositionen håller tycker inte det. Ulla Lundholm föreslås bli tillförodnad kommundirektör för Kumla tills man hittat en ny – och den processen menar majoriteten kommer ta tre år.

Under våren genomfördes en rekrytering för att hitta en ny kommundirektör till Kumla. Resultatet från rekryteringsfirman var skralt, två personer kallades till intervju. Vi har hela tiden varit starkt emot hur rekryteringsprocessen hanterats och har önskat större insyn.

Kumla – en växande kommun

En växande kommun som Kumla borde inte ha några svårigheter att rekrytera chefer. Att det var så få som gallrades ut är ett problem. Det var vi tidigt tydliga med. Så småningom var vi också överens med den socialdemokratiska majoriteten om att processen behövs göras om. Under tiden behövs en tillförordnad chef och majoritetens förslag var att låta Ulla Lundholm fortsätta. Där hade vi i sak ingenting att invända utan det som som är den stora skiljelinjen är hur långt förordnande det ska vara.

Tre år är för lång tid

Förslaget som ligger är tre år vilket vi menar inte är ett förordnande utan ett tillsättande. Vi tror att rekryteringsprocessen utan problem kan dra igång snarast vilket skulle göra att vi om ungefär ett år, hösten 2014, borde vara i ett läge där det finns kandidater att ta ställning till. Det skulle betyda att tillsättandet skulle kunna ske 1/1 2015.

Vi, tillsammans med övriga i den samlade oppositionen, vill därför att förordnandet ska gälla fram till 31/12 2014. Argumentet mot är att valrörelsen skulle göra att vi inte har tid med en rekrytering men den sköts ju av en rekryteringsfirma fram till slutskedet, vilket då skulle ligga efter valet.

Ärendet kommer på kommunstyrelsen på onsdag och sedan till  kommunfullmäktige.