Konstruktiva förslag i Miljö- och byggnadsnämnden

Kumla växer

Politik är ibland heta debatter, högljudda och tydliga konflikter och avgrundsdjupa ideologiska skillnader. Men inte alltid. Ibland är man pragmatisk och ibland kan en enskild ledamots eftertanke leda till ett bättre beslut.

I våras kom ett ärende in till Miljö- och byggnadsnämnden i Kumla. En markägare ville stycka av två tomter och begärde förhandsbesked från nämnden. Nämnden brukar vid sådana förfrågningar svara om det är lämpligt att bygga på platsen och om det finns några hinder för att bygga eller krav på byggnationen kan bli aktuella.

I det här fallet tog tjänstemännen upp frågan om hur man ska lösa tillgången på vatten och avlopp. Det hade funnits en tanke på att dra kommunalt vatten och avlopp till området men det hade aldrig blivit gjort

Utan besked från nämnden hade tjänstemännen fått besluta om att tillåta enskilt avlopp, en krångligare lösning som varit sämre för miljön. Mitt förslag blev då att vi måste sätta ner foten om huruvida vi ska dra kommunalt vatten och avlopp eller ej innan vi ger markägaren besked.

Vi i Folkpartiet fick med oss oppositionen och i slutändan hela nämnden på det spåret. Därför bjöds tekniska chefen in för att förklara läget för nämnden. När sommaren nu har gått har besked kommit att man från tekniska förvaltningen begär pengar i 2014 års budget för utbyggnaden.

Läs gärna Folkpartiets förslag om utbyggt vatten och avlopp

Det betyder att vi kan ge ett positivt förhandsbesked och samtidigt erbjuda flera grannfastigheter möjlighet att koppla på sig på nätet. Något som både fastighetsägarna, kommunen och framförallt miljön tjänar på.