Kumla behöver ett nytt resecentrum

Kumla växerKumla-info

Närkes trevligaste kommun är Kumla! Det menar Isac Svanberg när han ger sin syn på varför han anser att ombyggnationen av resecentrum är en riktig och viktig satsning för Kumlas framtid.

Kumla står inför stora ekonomiska utmaningar. Till skillnad från tidigare satsningar på stora skrytbyggen som växthus och äventyrsbad väljer nu majoriteten att för en gång skull satsa en större summa pengar på något som Kumla är i behov av – ett nytt, modernt resecentrum.

Jag och Folkpartiet stödjer starkt detta då det är viktigt för att göra staden säkrare, men också för att Kumla ska fortsätta utvecklas och ligga i framkant med arbetet för att nå en hållbar utveckling genom att fler reser kollektivt – till jobbet, svärmor eller weekenden i Göteborg.

Miljö och säkerhet

Enligt mig är säkerheten för våra invånare och miljön de viktigaste aspekterna när det gäller moderniseringen av tåg- och busstationen. Järnvägen delar Kumla, varför många passerar tunneln under järnvägen. Genom att öppna upp tunneln på flera ställen, som är planen, gör vi det säkrare att ta sig igenom den kvällstid.

Kumla ska också vara framåtsträvande när vi pratar om arbetet för att främja miljön. Flera tusen personer pendlar till närliggande kommuner, och faktum är att bara ungefär 15 procent av dem använder sig av kollektivtrafiken. Ett nytt resecentrum kommer säkerligen leda till att fler invånare ser kollektiv pendling attraktivt.

Lockar fler till Kumla?

En annan fördel med det nya stationsområdet är att det kan locka många nya potentiella invånare, främst pendlare från närliggande kommuner som till exempel Hallsberg och Laxå. Faktum är att över 70 persontåg passerar Kumla dagligen, med andra ord får sig tusentals personer dagligen en snabb blick av Kumla, och då räknar jag inte med alla bussresenärer.

Ett modernt resecentrum och eventuella framtida nybyggen synligt från framförallt järnvägen är garanterat faktorer som lär verka positivt när folk överväger om och i så fall var de ska flytta, men också när det gäller att få fler personer att öppna ögonen för Närkes trevligaste kommun. För det är vår, eller hur kumlingar?

Så småningom behöver hela spårområdet byggas om, alla som åkt tåg i Kumla vet hur smal perrongen är, för att inte tala om kort.

Så småningom behöver hela spårområdet byggas om, alla som åkt tåg i Kumla vet hur smal perrongen är, för att inte tala om kort.

Nyfiken på Isac Svanberg? Läs om honom och hans frågor på hans egen sida på Folkpartiet.se och gilla hans kandidatur till kommunfullmäktige på Facebook.