Kumla firar fritidshemmens dag med Nisse Berghagen

Blogg & debattSkola och förskola

Idag är det fritidshemmens dag. I år firades detta i Kumla genom allsång på torget tillsammans med Nisse Berghagen och Fritidspelles livs levande orkester. Torget fylldes till bredden med barn och vuxna från hela Kumla. Solen sken ikapp med barnens skratt och glädjefyllda sång.

Fritidshemmens dag firades idag över hela landet för att uppmärksamma en viktig verksamhet som omfattar en stor del av många barns vardag. Det är dock tyvärr en verksamhet som ofta kommer i skymundan i den annars så omfattande skoldebatten. Det är synd eftersom det är en verksamhet med enorma potential att komplettera skolans obligatoriska verksamhet.

Historien bakom fritidshemmen startade 1887 med de första barnstugorna. Detta var då en slags praktisk skola där fattiga barn undervisades i hantverk och handarbete, i ändamål att motverka sysslolöshet, fattigdom och tiggeri. När dagens arbete var avklarat fick barnen varsin måltid. Sedan dess har verksamheten utvecklats men har alltid funnits som en form av komplement till skola och hem. Verksamheten har under åren präglats av omsorg, fostran och lärande.

På fritids får barnen möjlighet att utvecklas genom lek och skapande arbete, vilket är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren betonas det i läroplanen att leken har en stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I fritidshemmets verksamheten ska eleverna få möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

De utmaningar som verksamheten står inför idag är dock bland annat de stora barngrupperna. Det är positivt att så många barn får ta del av verksamheten men det tär på pedagogerna som har ett enormt uppdrag att räcka till hela dagen. Detta ställer krav på en väl fungerande organisation och en närvarande rektor som skapar förutsättningar för pedagogerna att bedriva och utveckla det pedagogiska arbetet. Det ställer även krav på behörig personal med god kompetens.

Liberalerna vill att det i skolan ska finnas skickliga lärare, tydliga mål och ordentlig utvärdering. Detta gäller även fritidshemmen. Även här ska eleverna möta kompetent personal med rätt behörighet att utöva sitt yrke. Precis som i skolan är det lika viktigt att alla barn även i fritidshemmen erbjuds en likvärdig verksamhet. Det ska inte spela någon roll vilket fritidshem du går på, alla ska erbjuda en verksamhet med lika god kvalitet.

En dag som denna visade i alla fall fritidshemmen i Kumla prov på god kvalitet bland pedagogerna. Det var stolta, glada pedagoger som hade riktigt kul tillsammans. Det är en glädje och stolthet som smittar av sig till både barn och vuxna. En glädje och stolthet som jag önskar att alla pedagoger på fritids fick känna varje dag. Bra jobbat! Ser redan fram emot nästa år och väntar med spänning på vad Nisse Berghagen kan tänkas hitta på då.