Kumlas olegitimerade lärare får jobba kvar

Aktuellt i politikenFörskolaNämnderSkola och förskola

År 2011 skärptes skollagen när det gäller behörighetsregler och legitimationer. Det innebar att lärare och förskollärare måste ha lärarlegitimation i de ämnen som de undervisar i. Vidare innebar skärpningen även att lärare/förskollärare måste ha en utfärdad legitimation för att kunna få en fast anställning. Den 30 juni i år är det skarpt läge – då träder lagen i kraft till fullo. Det gör att förvaltningen för livslångt lärande nu blivit tvungna att äntligen ta tag i frågan om hur tillsvidareanställda lärare/förskollärare som saknar legitimation ska hanteras i Kumla kommun.

Onsdagen den 10 juni beslutade nämnden för livslångt lärande att tillsvidareanställda lärare och förskollärare ska få jobba kvar. Dessa lärare/förskollärare får dock inte längre besluta om betyg eller självständigt leda undervisningen. Beslutet från nämnden är tidsbegränsat och gäller t.o.m 30 juni 2016. Därför måste frågan omprövas av nämnden under våren 2016.

Vi i Folkpartiet Kumla ansåg att detta beslut kunde antas under förutsättning att vi gjorde några tillägg, nämligen;

  1. Att de legitimerade lärare som tvingas dubbelarbeta får skälig kompensation under den angivna perioden.
  2. Att förvaltning ges i uppdrag att utarbeta en studieplan tillsammans med de tillsvidareanställda lärare/förskolelärare som idag saknar delar av lärarutbildningen och som önskar studera vidare. Kumla kommun som arbetsgivare ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för dessa att fullfölja sin utbildning.
  3. Att de tjänster som innehas av lärare som saknar examen och som inte önskar studera vidare för att ta ut sin examen och legitimation ska vakansprövas och ersättas genom intern rörlighet eller utlysas externt.

Som ni säkert redan listat ut så avslog S och M- majoriteten våra tillägg med motiveringen att de redan hade en plan för att ”smörja systemet”, som de så fint kallade det. Det är bra att det finns en plan men Folkpartiet ifrågasatte att den planen inte framkom i beslutet.

Vi frågade även hur de tänkt stötta upp de legitimerade lärare som nu tvingas ta ansvar över ytterligare betygssättning, en betygssättning som de tvingas göra grundat på andrahandsinformation från en olegitimerad lärare. Förvaltningen sa att det redan fungerar så ute i skolorna och att det inte är några problem.

Inte något problem? Vilken läkare skulle sätta en diagnos utan att träffa patienten utan bara gå på undersköterskans utlåtande? Vi i Folkpartiet undrar hur vi ska kunna kräva att de legitimerade lärarna ska sätta sin legitimation på spel genom att skriva under alla dessa betyg utan att känna till eleven samt utan att de får någon som helst kompensation för det. På den frågan fick vi inget svar.

Majoriteten löser frågan genom att skjuta upp det. Nästa avstämning kommer i oktober 2015 då vi ska få en rapport om hur arbetet går. Så vi lär få anledning att återkomma i frågan. För Folkpartiet är det självklart att vi måste fullfölja lärarlegitimationsreformen så långt det bara är praktiskt möjligt. Det handlar om att våra barn ska få bra undervisning och rättssäkra betyg.