Kvotering till bolagsstyrelser fel väg att gå

DemokratiEU

Att tvinga fria företag att införa kvotering för att nå jämställdhet är fel väg att gå och dessutom borde frågan inte behandlas på EU-nivå utan beslutas om nationellt. Folkpartiets Europaparlamentariker Cecilia Wikström är starkt kritisk till att det sammansatta rättsliga utskottet och jämställdhetsutskottet på måndagen valde att följa och stärka EU-kommissionens linje.

Utskottets position innebär att Europas cirka 5 000 börsnoterade bolag måste ha minst 40 procent kvinnor i styrelserna år 2020, annars väntar böter. Det rättsliga utskottet uppmanar även medlemsstater att helt likvidera företag som inte följer dessa regler.

– EU ska inte detaljreglera hur vi i Sverige tillsätter styrelseledamöter i privata företag. Det är varje företags eget ansvar att sätta upp sina egna mål och i slutändan måste det vara aktieägarna som bestämmer vilka som ska sitta i styrelserna och leda företaget, säger Wikström.

Låg trovärdighet

– När det gäller jämställdhet har EU:s institutioner dessutom väldigt låg trovärdighet. Bara var tredje EU-kommissionär är kvinna och Europeiska centralbanken har inte en enda kvinna i sin styrelse, säger Wikström.

I stället lade Wikström fram följande ändringsförslag, som röstades ner av socialdemokraterna och den konservativa gruppen i det rättsliga utskottet:

  •  Företagen ska sätta upp individuella mål för andelen kvinnor i styrelse och ledning.
  • Varje företag bör ha en jämställdhetspolicy med konkreta åtgärder för hur jämställdhetsmålen ska nås.
  • Företagen bör redogöra för hur det går med att uppnå sina jämställdhetsmål i sin årsredovisning samt på sin hemsida.
  • Vid nominering till en post bör man föreslå en kvinna och en man.

Rapporten kommer att röstas i plenum i november, därefter påbörjas förhandlingar med ministerrådet.

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström är ledamot av Europaparlamentet för Folkpartiet sedan 2009 och sitter bland annat som ledamot i utskottet för rättsliga frågor och i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.

Nyfiken på EU-politiken?
Europaparlamentariker Cecilia Wikströms (FP) nyhetsbrev skickas ut en gång i månaden med senaste nytt från hennes arbete i Europaparlamentet. Anmäl dig som prenumerant redan nu genom att fylla i din e-post på länken nedan.
https://ks.folkpartiet.se/Public/NewsletterSubscription.aspx?nid=I5RXSP1