Lärarna ska bestämma!

Aktuellt i politikenKumlaNämnderSkola och förskola

Folkpartiet har under en längre tid drivit frågan om betyg i lägre åldrar. Idag uppmärksammar NA att ytterligare en socialdemokratiskt ledd majoritet i en Örebro län-kommun säger nej till betyg i årskurs 4 utan att ens ha frågat lärarna om vad de tycker.

Regeringen och alliansen träffade för några veckor sedan en överenskommelse där man erbjuder 100 skolor i Sverige att införa betyg i årskurs fyra. Detta ska ske på försök fram till år 2020. Tanken är att skolorna frivilligt ska anmäla sig till försöket, under samråd med föräldrarna och förutsättningen att både lärare och skolans ledning ska vara intresserade av att delta. 

Man kan givetvis ha flera synpunkter på överenskommelsens innehåll och åsikter i allmänhet gällande betyg i lägre åldrar. Vad som är intressant är att Socialdemokraterna och Moderaterna i Kumla, liksom S-ledda majoriteter i många andra av Örebro läns kommuner, helt på egen hand beslutar att Kumlas skolor inte ska delta i försöksverksamheten. I ett pressmeddelande som publicerades i lokala medier den 6 mars meddelar de att Kumla inte tänker ingå i försöksverksamheten, eftersom ”vi vill att våra lärare ska fokusera på den pedagogiska utvecklingen”, citat Andreas Brorsson (S) ordförande i nämnden för livslångt lärande.

Bättre, säkrare och likvärdig bedömning

Folkpartisten och lärare för lägre åldrar Ida Andersson delar Brorssons åsikt angående fokus på pedagogisk utveckling men menar att betyg mycket väl kan användas som ett verktyg för just den pedagogiska utvecklingen.

 –  Idag bedöms elever på olika sätt av olika lärare på olika skolor, säger Ida Andersson, ett gemensamt betygssystem skulle kunna göra kvaliteten på bedömningarna bättre, säkrare och inte minst likvärdig. Vi lärare använder ju resultatet av bedömningarna som ett underlag för den pedagogiska planeringen.

S och M i Kumla väljer alltså att inte låta Kumlas lärare vara med och testa. Hur ställer sig Kumlas lärare och rektorer till försöket? Kajsa Rosén är andre vice ordförande i nämnden för utbildning och kan bara skaka beklagande på huvudet

-  Den frågan hade vi haft svaret på om en officiell intresseförfrågan gått ut till samtliga skolor, säger Kajsa Rosén. De frågade varken lärare eller övriga partier hur de ställer sig till förslaget utan agerade helt på egen hand. De hade dessutom möjlighet att informera i nämnden om sitt officiella ställningstagande innan pressmeddelandet gick ut men valde att gå via media istället. 

”Det är vi som har kompetensen”

Det råder mycket delade meningar om betyg i lägre åldrar, såväl politiskt som inom lärarkåren. Folkpartiet tycker i alla fall att det är beklagligt att man inte ens kan ställa frågan innan man från politikens håll går ut och berättar att Kumla inte tänker delta.

- Oavsett vad resultatet hade blivit så hade vi i alla fall velat bli tillfrågade, säger Ida Andersson. Det är trots allt vi som jobbar i skolan, rektorer och lärare tillsammans, som har kompetensen att bedöma och kunskapen om skolor klarar av eller bör delta i försöket.