Läs Örnebjärs senaste krönika – Depression är en dödlig sjukdom.

FolkhälsaGästbloggare

Depression är en folksjukdom. Den drabbar män och kvinnor, unga, medelålders och årsrika. Så gott som alla känner vi någon som varit deprimerad. Vad vi sällan eller aldrig talar om är att depression kan vara en dödlig sjukdom om den inte behandlas rätt. Läs Christina Örnebjärs senaste krönika som publicerades i NA den 1 mars.

För flera år sedan låg jag på sjukhus. Där fanns en kvinna som var inlagd för att hon mådde så dåligt att hon vare sig orkade med sig själv eller någon annan – eller någonting alls. Man ville att hon skulle åka hem över helgen därför att man oftast mår bättre hemma och för att det är bra att komma utanför sjukhusets väggar. Men när vi satt i dagrummet viskade till mig att hon inte alls ville åka hem.
När jag frågade varför skakade hon bara stumt på huvudet. Jag hörde senare hur personalen pratade med henne om hur roligt det skulle bli att få komma hem över helgen, få umgås med maken, sova i sin egen säng. Hon sa att hon inte ville, men förmådde inte förklara varför. Senare samma dag gick hon ut från avdelningen, bort mot järnvägen och när tåget kom ställde hon sig på spåret.

Depression är en folksjukdom. Den drabbar män och kvinnor, unga, medelålders och årsrika. Så gott som alla känner vi någon som varit deprimerad. Vad vi sällan eller aldrig talar om är att depression kan vara en dödlig sjukdom om den inte behandlas rätt.

Var tjugonde minut försöker någon i Sverige att ta sitt liv. Var tjugonde minut, varje dag, varje natt, året om. Var sjätte timme är det någon som lyckas. Långt mer än varannan av dessa, kanske så många som åttio procent, tar sitt liv på grund av att de lider av depression. Ännu fler har depressiva inslag med i bilden, även om grunden kan vara något annat.

Vilket annat samhällsproblem med dessa skade- och dödstal låter vi fortsätta skörda liv och lemlästa människor? Dag efter dag, år efter år? Många känner till att riksdagen antagit en nollvision för dödsoffer i trafiken men hur många känner till att det också finns en nollvision för självmord? Inom trafiken har man lyckats ganska bra, antalet dödsoffer sjunker år för år. Antalet självmord ökar istället bland unga vuxna.

Ljuset i mörkret är att det går att behandla depression och det går att förebygga självmord. En del är givetvis medicinering, andra delar är moderna och effektiva psykologiska behandlingar. Det kan ta tid att hitta rätt behandling och givetvis är depression som alla sjukdomar svårare att behandla ju längre man går med den.

Grunden för en god psykisk hälsa läggs tidigt. Att lägga fokus på barn och ungas psykiska hälsa är därför extra viktigt. Upp till var fjärde ung mår dåligt. En stor del av dem söker inte hjälp, ofta för att de inte vet var de ska vända sig. Genom att öka medvetenheten om psykisk ohälsa, lära unga att prata om och uppmärksamma psykisk ohälsa och riskbeteenden hos sig själva och hos andra samt ge dem verktyg, så minskade inte bara deras självmordstankar och ångest utan också antalet självmordsförsök. Att kunna ”Psykisk livräddning” borde vara lika självklart som hjärt- och lungräddning.

Professor Jan Beskow har sagt: ”Självmordet är ingen frivillig handling utan kroppens förlorade kamp. Kroppen vill leva men hjärnan vet inte hur.” Jag kommer aldrig glömma kvinnan jag träffade på sjukhuset och aldrig sluta fundera på vad som kunde ha gjorts för att hon skulle överleva. Depression är en dödlig sjukdom. Som dödlig sjukdom ska den betraktas och som dödlig sjukdom ska den behandlas.