Liberalerna vill ha psykiatriambulans i Örebro län

AkutsjukvårdPsykiatriRegionenVård

Nyligen kom Regionens informationsblad Tebladet i brevlådan. Temat är akutsjukvård. Tyvärr så blir det tydligt hur synen på akutsjukvård för den som är fysiskt sjuk jämfört med den som är psykiskt sjuk skiljer sig åt.

Några sidor in kan man läsa ett uppslag om att ”Den avancerade akutvården börjar redan i ambulansen”. Region Örebro län har 17 aktiva ambulanser i länet. Vid akut sjukdom ringer man SOS-Alarm, 112, som gör en prioritering. Vidare kan man läsa att Regionen nyss investerat i ett nytt katastroffordon, en mindre lastbil som är utrustad med sjukvårdsmaterial och som finns hos ambulansen. Det är bra. Med den kan man snabbt få ut mer personal och ta hand om många skadade på plats vid en större olycka.

Det slående med reportaget/informationen är den lilla rutan längst upp till höger. ”Här finns akutpsykiatrin”. Där finns en kort text som gör klart två saker: Akut psykiskt sjuk ska man helst bli på dagtid. Och till Akutpsyk får man ta sig för egen maskin. På dagen kan man ringa sin vårdcentral eller någon av Allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagningar. På kvällar, nätter och helger uppmanas man att vända sig till Psykiatriska akutvården, och hänvisas till att söka sig till entré R vid USÖ. Det är bra om man ringer för rådgivning först.

Det reportaget inte alls tar upp är vad som händer om någon ringer 112 för att larma vid ett akut psykiatriskt behov. Då är det ofta polisen som får rycka ut. Till självmordsförsöket med vapen inblandat, till traumat vid stor olycka eller till grannen som stökar i lägenheten igen. Hade vi Liberaler fått igenom vårt förslag om att starta en testverksamhet med en Psykiatrisk ambulans hade informationen i Tebladet kunnat se helt annorlunda ut.

Liberalerna vill att vårdutbildad personal ska finnas på plats också när någon är psykiskt sjuk. Vi vill inte att den som är psykiskt sjuk ska behöva bli hämtad av polis. Vi vill att den som är psykiskt sjuk ska ha samma självklara rätt till vård som den som har ont i kroppen. Men det sa majoriteten nej till vid senaste Regionfullmäktige. Därför ser informationen ut som den gör i Tebladet.

Anna Ågerfalk (L)
Oppositionsråd Region Örebro län