M viker sig om mångfald i välfärden

Aktuellt i politikenBlogg & debattDebattKumlaNämnderSkola och förskola

Kompromisserna duggar tätt för Kumlas moderater just nu. Under förra mandatperioden var de det parti i Kumla som hårdast drev frågan om att lägga ut diverse kommunala verksamheter på entreprenad. Den 18 mars sa de nej till ett förslag om att låta en extern aktör bedriva den tilltänkta ”I Ur och Skur”-verksamheten i Kumla.

Förra veckan skulle beslut fattas i nämnden för det livslånga lärandet (NLL) om att försöka etablera en så kallad ”I Ur och Skur”-verksamhet i Kumla. Det är en förskola som bedriver större delen av sin pedagogiska verksamhet utomhus. Personalen på en sådan förskola är särskilt utbildad för att bedriva s.k. utomhuspedagogik och barnen får mycket utevistelse och tidiga kunskaper om olika miljöer. Alla partier i nämnden ställde sig mycket positiva till det här förslaget och tror att det skulle uppskattas av många Kumlabor.

Kristdemokraterna (KD) la på mötet fram ett tilläggsförslag, nämligen att man bör undersöka om det finns en extern aktör som vill ta sig an uppgiften att driva denna förskola.  Det kan alltså vara alltifrån ett föräldrakooperativ till en ren företagsentreprenör. Från Folkpartiets sida såg vi positivt på initiativet och röstade ja till det eftersom vi vill att det ska finnas alternativ till den kommunala verksamheten, inom både skolan och omsorgen. Vi tycker att Kumlaborna ska ha möjlighet att välja vem som ska ta hand om ens barn eller den äldre OCH ha möjlighet att välja bort en utförare som man inte är nöjd med.

Att Socialdemokraterna (S) inte ville ställa sig bakom tillägget var kanske inte så överraskande. De har konsekvent varit emot att skola och omsorg erbjuds av någon annan än kommunen själv. Att däremot Moderaterna gick på samma linje som S är desto mer förbryllande. Det går tvärt emot deras tidigare politik och också deras ideologiska syn på mångfald i välfärden.

Det är tråkigt för de 2285 Kumlabor som lagt sin röst på M utifrån en politik som de nu inte kan förverkliga, trots att de sitter vid makten.Det är uppenbart att M tvingas kompromissa bort några av sina tidigare viktigaste frågor när de nu ingår i den styrande majoriteten. Det är möjligt att det är priset man får betala för att få ingå i en majoritet, men frågan är vad det är värt att sitta vid makten om man ändå inte får vara med och bestämma. Mest tråkigt är det för Kumla som nu går miste om en faktisk möjlighet att få andra driftsformer än den kommunala.