Majoriteten vågar inte öppna möten

Blogg & debattDemokrati

Liberalerna Kumla har lagt förslag om att öppna nämndernas sammanträden för allmänheten för att öka insynen och transparensen i de beslutande församlingarna. Under senaste sammanträdet i Nämnd för livslångt lärande beslutade dock majoriteten (S och M) att inte införa öppna nämndsammanträden.

Vi önskar att detta var ett aprilskämt men så är inte fallet.

Svaret som angavs på nämnden var att majoriteten, å ena sidan, höll med oss i Liberalerna om att det är viktigt att öka medborgarnas insyn men å andra sidan så ansåg de att det redan finns andra kanaler för inflytande. Därför bestämdes det att nämndens sammanträden förblir stängda för medborgare och samtidigt ansågs då förslaget vara besvarat.

Det finns två problem med detta beslut.

Dels får inte medborgarna någon ökad insyn i nämnden. Detta är ett problem för att det enda som blir offentligt från nämnden är de färdiga protokoll som publiceras. Vi i Liberalerna Kumla vill dock att människor även ska kunna ta del av de diskussioner som förs och de tankar som leder fram till våra beslut i nämnden. Majoriteten saknar dock tilltro till åhörare. De tror att det finns en risk att de ska lägga sig i den politiska debatten och på så vis störa mötet. Därför gör de det enkelt för sig och håller dörren stängd.

Det andra problemet med beslutet är att de i och med detta ansåg förslaget vara besvarat. Nu var det så att majoriteten bestämde sig för att gå emot vårt förslag men ändå får inte förslaget avslag. Ett besvarande innebär vanligtvis att det är något som redan pågår eller som planeras att genomföras. Så är dock inte fallet med öppna möten. Här säger de blankt nej men ger ändå inte avslag.

Vi måste säga att majoritetens hantering av ärendet är något förvirrande. Det är inte en orimlig begäran att man som politiker ska stå för vad man tycker och inte försöka linda in svaren i obegripliga termer. Tydlighet är lika viktigt som insyn när man pratar demokratisk öppenhet och transparens.

Liberalerna i Kumla väljer dock att tydligt värna om och stå upp för en politisk öppenhet och transparens och yrkade därför bifall till förslaget, både i nämnden och i arbetsutskottet.