Marit – rätt tant för jobbet

DemokratiEUmiljövalVåra politiker

I maj är det val till Europaparlamentet. Valet handlar om vilket Europa vi vill att våra barn ska växa upp i. Folkpartiets budskap är tydligt: Vi är Sveriges mest Europavänliga parti! Om du inte gillar EU, finns det sju andra partier att välja mellan.

Sveriges välstånd vilar på vår framgångsrika exportindustri. Vill vi ha ett extra vårdbiträde på vår gamla mammas servicehus eller bättre betalt till lärare i våra barns skola, så måste EU och dess inre marknad fungera och frihandelsavtal ingås med USA och övriga världen. För att tjäna pengar på våra varor och tjänster krävs att det finns köpare. Ta bara det faktum att en ökning med 1% av den svenska exporten till EU skulle ge ca 7 miljarder mer i skatteinkomster.

EU och resten av världen måste lösa klimatet, maten, kemikalierna, den biologiska mångfalden och bristen på rent vatten. För att lösa miljöutmaningarna krävs enklare beslutsvägar.

EU-samarbetet ska bygga på respekt och tolerans, öppenhet och insyn. Dagens mellanstatliga och medeltida diplomati måste avvecklas. Folkpartiet vill öppna dörrarna till ministerrådet.

Folkpartiets toppnamn heter Marit Paulsen och är helt klart rätt tant för jobbet. Rösta på Folkpartiet den 25 maj!