Maten som serveras av kommunen kan ge så mycket mer än “bara” mätta magar

ÄldreBlogg & debattFolkhälsaFörslagKommunfullmäktigemiljöMotionNämnderSamhällsbyggnadSkola och förskolaStöd och omsorg

I Kumlas skolor och boenden serveras tusentals portioner mat varje dag till våra barn och till de äldre. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, trivsam stämning och är en viktig del av dagen för alla som ska äta den. Utöver det så har maten en enorm potential där kommunens inställning och ambition kan ha stor betydelse i många kumlabors liv. Därför föreslår vi i Liberalerna att Kumla kommun tar fram ett kostpolitiskt program.

I skolan kan maten spela en mycket större roll än den gör idag. Den kan användas som en nyckel till bra förutsättningar för elevernas chans att lyckas i skolan. Genom skolmaten kan man hjälpa eleverna att grundlägga hälsosamma matvanor och den kan användas som pedagogiskt verktyg för att lära ut om matens miljöpåverkan och ursprung.

För många äldre är måltiderna dagens höjdpunkter. Att den är både näringsrik, god, och serveras i en trevlig miljö ger inte bara en mätt mage utan är också centralt för den enskildes hälsa och välmående.

Vi i Liberalerna vill se att Kumla kommuns kostverksamhet styrs av ett kostpolitiskt program.  Ett politiskt förankrat program skulle kunna skapa en enhetlig syn när det gäller mat inom förskola, skola och äldreomsorg. Programmet skulle bland annat innehålla politiska mål och klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor. Det skulle kunna förtydliga vilka krav och förväntningar som kan ställas. Ett kostpolitiskt program skulle även göra det tydligt vilken samverkan som förväntas för att verksamheten ska kunna tillhandahålla en så bra service som möjligt.