Miljöfokus för Magnus på liberalt riksmöte

Blogg & debattDebattmiljöSamhällsbyggnad

Miljö, energi och bostäder i fokus för mig på det liberala riksmötet. En av de stora händelserna under året för oss liberaler är det liberala riksmötet. Där får vi träffa partivänner från hela landet, umgås och utbyta erfarenheter. Det är också ett tillfälle att lära sig mer och diskutera olika politiska frågor och utmaningar på olika seminarier.

För mig är miljön en väldigt viktig fråga och därför var det naturligt att gå på just seminariet om liberalernas miljö- och energipolitik. I fokus denna gång stod energi, elproduktion, utsläpp och politiska styrmedel(skatter).

För mig som liberal är det självklart att det inte är vi politiker som kommer lösa klimatfrågan. Det kommer smarta uppfinnare och entreprenörer göra. Det vi måste göra, både lokalt hemma i Kumla, globalt genom FN och på alla nivåer däremellan är att bereda vägen. Vi måste se till de nya lösningarna får chansen att blomstra. Vi måste se till att det kostar rejält att välja ett alternativt som är dåligt för miljön och klimatet.

När det gäller energin så är koldioxidutsläppen det som överskuggar allt annat. Därför känns det prioriterat att komma åt just de fossila delarna av elkraften och i transportsektorn framför t ex kärnkraften. Vi i Sverige måste både ta vårt eget ansvar men också hjälpa våra grannar och andra länder i den omställningen. En omställning som vi alla har mycket att vinna på, både miljömässigt och ekonomiskt.

Samtidigt måste vi se till att de goda alternativen gynnas. Alla vi, enskilda personer, företag, kommuner och stat måste dra vårt strå till stacken för att lyckas. Ett riksmöte är en boost som ger mig mer energi för att driva en aktiv miljöpolitik här i Kumla.