Motion från FP: Gör det möjligt att ladda elbilar i Kumla

Aktuellt i politikenKumla växermiljöMotionerNämnder

Idag har Folkpartiet i Kumla lämnat in en motion om att ge de kommunala fastighetsbolagen i uppdrag att ge sina hyresgäster och kommunens personal möjlighet att ladda elbilar. I motionen föreslår vi att Kumla Bostäder AB, Kumla Fastigheter AB och kommunfastigheter tar fram en plan för hur de ska införa en möjlighet för sina hyresgäster och kommunens personal att ladda elbilar vid sina hem och arbetsplatser.

För att elbilar och elhybridbilar ska bli ett realistiskt alternativ för människor så är möjligheterna till att ladda bilen avgörande. För att få ihop en fungerande vardag så är det viktigt att bilen går att ladda när den står parkerad och inte används.

För att inte utestänga alla de människor som bor i hyresrätter från den här valmöjligheten behöver kommunen och dess bolag se till att bidra med den möjligheten. Exempelvis har Örebrobostäder nyligen infört denna möjlighet för sina hyresgäster.

Att Kumla kommun genom sina bolag där man äger en stor del av hyresbeståndet och flertalet kommersiella fastigheter samt är en stor arbetsgivare ger kommunen en unik möjlighet att påverka så att fler bilägare kan göra miljövänliga val.

I motionen framför vi också att teknikutvecklingen går enormt fort och att vi idag kan se allt fler el- och elhybridbilar som på allvar kan konkurrera om kunderna. Det i kombination med att den svenska elproduktionen till stor del är koldioxidfri gör att det blir extra attraktivt med eldrivna bilar.