NA Debatt om FP Kumlas budget: Både gas och broms

DebattFp Kumla i media

FP Kumla har nu lämnat in vårt förslag till budget 2016. Kumla är en stad som är lätt att trivas i men det finns fortfarande en hel del som behöver förbättras. Det handlar både om att vi ska göra rätt saker och att göra saker rätt. Det ekonomiska läget är fortsatt tufft och därför måste vi våga göra tydliga vägval. Vi har gjort vårt val – vi fortsätter att prioritera skola, vård och omsorg.

I takt med att Kumlas befolkning växer skapas också större behov av välfärd. Kumla har haft en hög investeringstakt de senaste åren och kommer behöva ha det även en tid framöver. Det gör att vi måste skapa utrymme för att göra nya investeringar utan att helt finansiera det med nya lån. Vi måste ha beredskap för att nya förskolor, skolor och äldreboenden kommer behövas och att detkommer att behövas mer personal för att möta det ökade antalet barn och äldre.

Gällande det sistnämnda så är majoritetens budget rätt bra i det avseendet. Mer pengar ges till äldreomsorgen, ökad lärartäthet i skolan och flera satsningar på kommunens kostverksamhet. Man ska dock komma ihåg att det mesta av dessa extra pengar bör hänföras till volymökningar. Fler äldre behöver stöd och omsorg, och satsningen på ökad lärartätheten är till för att vi ska kunna närma oss rikssnittet – där vi idag ligger en bra bit under.

Utbildning är det enskilt viktigaste verktyget för en individ att utifrån sin egen kraft, förmåga och vilja förverkliga sina livsmål och nå sina drömmar. Vi föreslår flera satsningar på skolan utöver majoritetens förslag. 1 miljon kr (mkr) på strategiska lönesatsningar, 1,3 mkr på karriärvägar för lärarna (arbetslagsledare), 1 mkr för barn i behov av särskilt stöd och totalt 1 mkr på att stärka undervisningen för de som inte har svenska som modersmål. Vi ser också att pengar bör avsättas för kompetensutveckling för de lärare som till hösten 2016 ska sätta betyg i årskurs 6.

Vi föreslår också att Malmen rustas. Den är i stort behov av renovering och vi ser ingen anledning att skjuta problem på framtiden då det knappast blir billigare att göra renoveringen om några år. (S) pratar ofta varmt om att skapa en mer jämlik skola i Kumla. Ändå väljer majoriteten att skjuta fram en välbehövlig renovering av den skola där resultaten är som sämst, och lägger mer pengar än som efterfrågats på skolan där resultaten är bäst.

Vi föreslår också viktiga förstärkningar inom socialen. Vi föreslår bl.a. 1,3 mkr för att stärka omsorgen för personer med olika former av funktionsnedsättning. Vi vill utöka bemanningen bland socialsekreterarna inom individ- och familjeomsorgen, vars arbetsbelastning idag är närmast ohållbar. Vi lägger också förslag på hur vi kan öka livskvaliteten för äldre genom sociala mötesplatser, skapa hemtrevliga miljöer på äldreboendena och ge äldre mer egenmakt i vardagen.

Vi finansierar våra förslag framförallt genom höjda borgensavgifter de helägda kommunala bolagen. Enligt SKLs senaste rapport ser det ekonomiska läget illa ut för vår sektor. Kostnaderna skenar och intäkterna räcker inte till. Vi lägger därför också förslag på åtgärder som kan bidra till kostnadsminskningar. Gå igenom alla förvaltningars ekonomi från grunden, ta fram underhållsplaner för alla våra byggnader, bygg Kombohus, försäljning inom Kumla Bostäder, lägg ut campingen på entreprenad är några exempel på effektiviseringar vi gör.

Vi ska fortsätta skapa förutsättningar för ett växande Kumla. Med vårt budgetförslag försöker vi visa att Kumla behöver både gasa och bromsa. Det gäller bara att gasa och bromsa på rätt ställen. Våga gasa på de områden där vi vet att satsningar kommer att löna sig på sikt, t ex inom skola och omsorg, och våga bromsa, prioritera och värdera varenda krona vi lägger på sådant vi egentligen inte måste göra. Sådana tydliga val kommer i slutänden att innebära att vi inte bara gör saker på rätt sätt – utan också att vi gör rätt saker.