Nej till att äga biogas, ja till öppenhet

DemokratiKommunstyrelsenKumla växerOkategoriserade

Under onsdagens kommunstyrelse sa Folkpartiet bland annat nej till att köpa aktier i Karlskoga biogas och önskade förtydliganden i det svar som lämnades på revisionens rapport om Kumla 2025.

Revisionen har gjort en genomlysning av processen för att nå Vision 2025 med många bra synpunkter. Kommunstyrelsen fick genom kommundirektörerna (för när det skrevs var både Thage Arvidsson och Ulla Lundholm tf kommundirektör) lämna ett svar. I svaret saknades enligt Christina Örnebjär dels det efterfrågade klargörande kring olika visioners samband och status, dels ett svar på revisionens anmärkning om bristande transparens och öppenhet.

Ja och nej till Folkpartiets förslag

I Kommunstyrelsens arbetsutskott fick Christina med sig övriga på att punkten kring planerna skulle vara tydligare och Ulla Lundholm gavs i uppdrag att skriva detta. Det kom sedan till kommunstyrelsen.
På sitt yrkande om ett svar på revisionens frågetecken kring öppenhet och transparens fick hon dock bara med sig moderaten Mats Hellgren.

– Man menar från socialdemokratiskt håll att allting inte kan protokollföras och därmed vara enkelt att följa, säger Christina Örnebjär efter kommunstyrelsen. Jag tänker att då får väl det bli svaret till revisionen, om man nu tycker så. Nu vill man inte beröra ämnet alls i svaret.

I övrigt kan nämnas att viss förvirring verkar råda i det socialdemokratiska partiet kring huruvida revisionen ska ge råd om hur man kan förbättra saker och inte bara vad. I arbetsutskottet menade Annica Moberg att det inte var revisionens sak att ge tips medan Dan-Åke Moberg efterfrågade detsamma under kommunstyrelsen.

”Vi har ju vindkraften nu”

Vad gäller biogasen och Kumlas ägande av aktier sa Folkpartiet nej i kommunstyrelsen. Vore det inte bra att låta röta Kumlas matavfall och sedan få en gastapp i kommunen?

– Vi har precis gått in och köpt vindkraftverk för att tillverka el, varför då inte satsa på elbilar? På det viset kan vi nå målet om minskade utsläpp, säger Christina Örnebjär. Det handlar inte om för eller mot biogas, precis som det inte handlade om för eller mot vindkraft. Det är inget fel på biogas och kommer någon för att öppna en mack är det toppen men frågan är om det är kommunens uppgift. Ännu mer kan man ifrågasätta hur vi som kommun ska kunna agera för att gasen verkligen ska komma hit, vilket är argumentet för att gå in och äga.

Man menar i skrivningen att det kommer att öppnas ett tappställe i Kumla och att biogastillgången säkras i regionen  i och med Karlskoga biogas ABs utökningar.

– Betyder det att vi öppnar en kommunal tapp? frågar sig Christina. Kommer vi dumpa priserna eller hur ska vi behålla gasen i regionen? Om Trollhättan vill köpa vår gas för mer pengar än vi ger så ska ju bolaget agera enligt bolagets bästa och med andra ord ta det högre priset. Hur ska vi kunna garantera gas till Kumla då?

Korta möten

De tjugo ärenden som stod på listan tog en timme att avhandla och då gick en halvtimme till information från Örebro läns bildningsförbund.

– Ja, vi sitter väldigt kort tycker jag, säger Christina Örnebjär. Många sammanträder hela eller halva dagar. Visst förbereds mycket i arbetsutskottet men där finns ju bara (S), (M) och (Fp) med, nog borde väl övriga ha intresse av en diskussion. Jag får ofta höra att vi ska spara debatten till kommunfullmäktige men tanken är väl att vi ska lägga förslag som vi hoppas andra ska tycka är bra och går med på, annars är det ju ingen idé.

Frågan om biogas kommer till kommunfullmäktige15/10 där även Fp Kumlas motion skriven av Tony Larsson Malmberg om potthålsgaranti kommer upp igen efter återremiss vid senaste kommunfullmäktige