Nytt förslag från (L): Giftfri förskola

BarnomsorgBlogg & debattFörskolaKumlaMotionOkategoriseradeSkola och förskola

Det var under ett verksamhetsbesök I Karlstad som initiativtagaren Ida Särnholm (f.d. Andersson) fick höra om kommunens arbete med att skapa giftfria förskolor. Med inspiration från Karlstad lägger Liberalerna Kumla nu fram ett liknande förslag om att initiera ett förvaltningsövergripande arbete i syfte att skapa giftfria förskolor i Kumla kommun.  

Naturskyddsföreningen har under många år varnat för skadliga kemikalier i vår vardag. Forskare världen över oroas över den så kallade cocktaileffekt som uppstår när ämnen från produkter, mat och inredning blandas i våra kroppar. Hormonstörande ämnen är vanliga i vardagsprodukter. Det är ämnen som är skadliga för människor, men de har även en stark negativ miljöpåverkan.

Vi vet ännu för lite om vilken effekt dessa skadliga kemikalier har på oss människor på lång sikt. Därför är det viktigt att vi så tidigt som möjligt ser till att skydda våra barn och minska mängden kemikalier de utsätts för i sin vardag. Ett bra sätt att göra detta på är givetvis att se över de miljöer där barnen vistas under stora delar av sin vardag – däribland förskolan.

Forskning visar att barnen på förskolan utsätts för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning. Det beror ofta på att vissa material som skumgummi och mjukgjord PVC är särskilt vanliga på förskolan. Barn är också känsligare och påverkas mer än vuxna.

I Karlstad har man arbetat aktivt med att inventera och göra förskolorna gift- och kemikaliefria. Kommunens arbete med att fasa ut farliga kemikalier från verksamheter som rör barn och unga drivs av en förvaltningsövergripande grupp engagerade tjänstemän. Under våren 2014 tog gruppen fram en kemikalieplan som man nu arbetar efter för att göra förskolorna giftfria. Det går att läsa mer om projektet Kemikaliekoll Karlstad på deras hemsida.

Vi hoppas att arbetet med en giftfri förskola i Karlstad kommun kan fungera som inspiration för oss i Kumla att se över kemikaliemiljön på våra egna förskolor. Vi vill, genom att höja kunskapsnivån och få igång ett systematiskt arbete med att rensa våra förskolor på giftiga artiklar, säkerställa att våra barn inte utsätts för mer kemikalier eller andra gifter än nödvändigt i vardagen. Här kan vi som kommun göra stor skillnad för våra barns framtid genom att initiera ett liknande, förvaltningsövergripande samarbete i syfte att skapa giftfria miljöer för våra barn i förskolan.

Därför föreslår Liberalerna Kumla att kommunen startar ett arbete utifrån konceptet giftfri förskola, tar fram en handlingsplan för att rensa bort produkter och varor som kan innehålla farliga kemikalier från våra förskolor och beslutar att vi framöver ska sträva efter att bara köpa in sådana leksaker och andra produkter till våra förskolor som anses giftfria utifrån rådande rekommendationer.