Nytt förslag från (L) Kumla – om Djupadalsbadet

FöretagandeFörslagMotion

Igår lämnade Liberalerna Kumla in ett nytt förslag om att lägga ut gymmet, relaxen och caféet på Djupadalsbadet på annan aktör än kommunen. Skälet är dels att kommunen inte ska konkurrera med näringslivet i Kumla, och dels att vi vill rensa bland kommunens åtaganden. Det gör att vi lättare kan fokusera på våra kärnuppgifter; skola, vård och omsorg.

Många svenska företagare upplever en allt hårdare konkurrens från kommuner, vilka ofta har helt andra förutsättningar än en privat näringsidkare. Detta har slagits fast i undersökningar av både Konkurrensverket och Svenskt Näringsliv.

 
Vi i Liberalerna anser att mycket av det som idag utförs i kommunal regi mycket väl skulle kunna utföras av privata entreprenörer. Det gäller inte minst sådana verksamheter som ligger långt ifrån de kommunala kärnuppgifterna skola, vård och omsorg. Drift av gym, café och relax är inte en kommunal kärnuppgift, inte ens i ett kommunalt badhus.

Förutom det faktum att samtliga ovan nämnda verksamheter redan idag konkurrerar med det privata näringslivet i Kumla är det dessutom verksamheter som traditionellt utförs av just privata aktörer. Det är heller inte ovanligt att entreprenörer driver sådan verksamhet i offentliga anläggningar, dvs. byggnader som byggts av en kommun men där själva verksamheten sedan drivs av någon annan. Exempelvis drivs gymmet i Hagabadet i Örebro av företaget Actic.

Genom att erbjuda andra aktörer att ta över driften av gymmet, caféet och relaxen på Djupadalsbadet bidrar vi också till att få fler småföretagare i kommunen och ett bättre näringslivsklimat. Det kan vara en aktör som tar över samtliga verksamheter, eller flera olika som tar över enskilda verksamheter. Man kan också tänka sig att den befintliga personalen får lämna ett anbud om att driva verksamheten som en intraprenad. För dem kan detta i så fall vara ett första kliv mot att bli entreprenörer och på sikt kanske till och med egenföretagare.

Med anledning av detta föreslår vi att kommunfullmäktige ställer sig bakom det som anförs i motionen om intraprenad eller entreprenad på gymmet, caféet och relaxen i Djupadalsbadet.