Öppna möten är inget för S och M.

DemokratiLib Kumla i mediaMotionerNämnderSamhällsbyggnad

I höstas röstade kommunfullmäktige nej till en motion om att släppa in allmänheten på kommunstyrelsens sammanträden. Men nejet innehöll även en dörr på glänt.

– I svaret i fullmäktige hänvisades till möjligheten att ha öppna sammanträden i andra nämnder, säger Magnus Ivarsson, Liberalerna.

Han sitter i samhällsbyggnadsnämnden och tog där initiativ till öppna möten. Men det blev nej från de andra partierna och Magnus Ivarsson är besviken.

– Jag tycker inte att man svarat på förslaget, utan ryggmärgsmässigt sagt nej.

Ivarsson tycker att öppna nämndmöte vore särdeles lämpliga i samhällsbyggnadsnämnden som rör många ärenden om planerade byggen och detaljplaner.

– Det finns ett värde i att medborgarna kan höra hur resonemangen faktiskt går i nämnden.

Han säger också att det inte är så många ärenden som är känsliga, till skillnad mot andra nämnder är det nästan inga som är sekretessbelagda.

Enligt Ivarsson kommer Liberalerna fortsätta verka för öppna sammanträden i andra nämnder.

– Som jag förstår det kommer mina partikamrater i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och nämnden för livslångt lärande också lägga förslag om öppna möten.

Artikel är helt tagen från söndagens NA.