Psykisk ohälsa ingår INTE i naturligt åldrande!

Blogg & debattFolkhälsa

Psykisk ohälsa ingår INTE i naturligt åldrande!
Det budskapet fick vi tydligt med oss efter dagens seminarium som anordnades av Sydnärkes folkhälsoteam i samarbete med Region Örebro län. Tillsammans fick vi diskutera bilden av vad psykisk ohälsa är och vad som definierar en äldre person.

Som politiker gäller det ibland att ta på sig lite andra glasögon än de man är van vid och idag fick vi fokusera på äldrefrågor. Inte vilka äldrefrågor som helst för nu skulle vi fokusera på just psykisk ohälsa bland äldre. Ämnet är inte helt okomplicerat eftersom begreppet ”psykisk ohälsa” är så svårt att greppa. Här gäller det att försöka identifiera vad som är vad.

Vi åldras olika och vi är inte vår ålder! Därför är det viktigt att fundera över vad vi ser som en äldre person. Varför har vi ett samhälle där mycket förändras bara för att man tillhör kategorin 65+? Vad är det som händer när vi fyller 65? Ska vi ses som äldre då? Förväntas vi dra oss tillbaka, bli mer stillasittande och tycka om att vara ensamma då så blir det kanske så. Men om vi under hela vårt liv gillat att dansa, lyssna på hårdrock eller umgås med vänner så har vi svårt att se att detta upphör bara för att man fyller 65 eller anses som äldre. Därför måste vi också bli bättre på att bemöta ”äldre medborgare” som medborgare snarare än äldre.

Vi i Folkpartiet ser ensamheten som en bidragande faktor till psykisk ohälsa. Kumla kommun behöver därför stärka arbetet för att för att motverka ensamhet och därigenom främja ett hälsosamt åldrande. Exempelvis genom att skapa fler sociala mötesplatser för äldre.