Ridsportens tjejer blir framgångsrika chefer

jämställdhetKultur och fritid

Folkpartiet vill se långsiktiga satsningar på ridsporten. Framförallt vill vi se ett Kumla där tjejer och killar har rätt att få sporta på lika villkor. Det är en viktig jämställdhetsfråga.

Visste du att ridsporten är Sveriges näst största tjejsport? Ja, det känner faktiskt de flesta till. Däremot är det nog mer okänt att många av ridsportens många duktiga kvinnliga utövare senare i livet återfinns på höga positioner i arbetslivet.

 

Satsningar på ridsporten en jämställdhetsfråga av flera skäl. Dels så att unga tjejer och killar kan sporta på jämlika villkor. Sporter med många kvinnliga utövare, så som ridsport, har länge hamnat på efterkälken när det gäller kommunala pengar och prioriteringar. Motsatt gäller för mansdominerade idrotter, som helt klart är vinnarna när det gäller både kommunala föreningsbidrag och positivt utrymme i lokalpress.

Hästar

 

Hästtjejer blir chefer
Ett annat viktig skäl till att vi bör satsa på just ridsporten är att många så kallade ”hästtjejer” senare ofta dyker upp på chefspositioner i arbetslivet. Aktuell forskning visar att stallmiljön är särskilt gynnsam för att utveckla sådana egenskaper som behövs för ett bra ledarskap. Den uppmuntrar till handlingskraft, mod och fysisk styrka, egenskaper som traditionellt kodats som manliga. Sådana ledaregenskaper är en stor tillgång i arbetslivet.

Folkpartiet vill se ett Kumla där unga tjejer och killar kan idrotta på lika villkor. Vi har länge efterfrågat en långsiktig satsning på ridsporten i Kumla, som hittills snarare präglats av kortsiktiga lösningar och bortprioriteringar. Det återstår endast att se hur varaktig den nuvarande ”lösningen” blir