Rörig trafikmiljö vid Grillcenter på Mossbanegatan

DemokratiNämnderSamhällsbyggnad

Trafikmiljön för både bilar, cyklister och gående behöver bli bättre och struktureras upp utanför pizzeria Grillcenter på Mossbanegatan. Det var samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott överens om när de sammanträdde i torsdags.

På onsdag behandlar samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag där förslagsställaren beskriver hur denne upplever att det känns otryggt att röra sig förbi pizzeria Grillcenter på mossbanegatan på grund av hur bilar stannar och parkerar när de ska handla där. Problemet ska gälla för både bilister, cyklister och gående. Ett stort problem ska vara att det saknas linjer och markeringar att vägleda trafikanterna.

-Att området upplevs som otryggt och rörigt är naturligtvis inte bra, därför känns det bra att vi kunde komma överens om att dels förtydliga skyltning och målning av linjer i området men också att se över situationen i området som helhet, säger Magnus Ivarsson, 2e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i arbetsutskottet.

-Området är ju samtidigt en korsning där en utfart finns nästan mitt emot restaurangen och det gör frågan ännu mer angelägen. Nu hoppas jag bara att det blir genomfört så snabbt som möjligt, fortsätter Magnus.

Det är inte förrän beslutet är fattat i nämnden som åtgärderna är fastslagna men det är rimligt att tro att nämndens beslut kommer bli det samma. Beslutet innebär inte att platsens utformning som sådan kommer att göras om.