Samtycke är självklart

Debattjämställdhet

Den 18 januari ordnades en manifestation mot sexuellt våld i Stockholm. Denna manifestation ordnades på grund av flera friande våldtäktsdomar som under senare tid väckt kraftiga protester som har gett en spridning åt kravet för samtyckeslag. I Lunds tingsrätt friades en 27-årig man trots att kvinnan klart och tydligt sagt nej flera gånger. Detta är fel – ett nej är alltid ett nej.

Lagen måste skärpas

Det finns flera anledningar till att lagen för samtycke måste skärpas. Efter att först ha dömts friades senare en man för våldtäkt trots att mannen utnyttjat kvinnas hjälpslösa tillstånd då hon sov. Mannen var fullt medveten om att hon sov men efter att ha dömts i tingsrätten friades han av en enig hovrätt.

De två domarna som jag nämnt är oerhört viktiga. Domarna visar att lagen som vi fick 2005 inte skyddar den sexuella integriteten för människor som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Detta är inte okej och det blir inte bättre av att våldtäktsmannen i det senare fallet faktiskt insett detta och erkänt våldtäkten. Är det verkligen rimligt att det kan ses som en icke straffvärd handling att ha samlag med någon som är i ett hjälplöst tillstånd?

Folkpartiet vill ha en samtyckeslag

Under Folkpartiets landsmöte 2013 beslutade vi att man ska kunna dömas för våldtäkt om samtycke inte finns. För närvarande så är Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna emot en samtyckeslag. En samtyckeslag är något som gynnar alla, män som kvinnor. En samtyckeslag behövs för att lagstiftningen som finns idag kan göra det svårt att få en fällande dom vid våldtäkt. Samtycke vid samlag är något som jag och många andra i min ålder trodde var givet.

Att en samtyckeslag ska behövas är bedrövligt men så ser verkligheten ut. Det ska inte behövas fler manifestationer. Samtycke är en självklarhet.

Läs mer om vad Folkpartiet tycker om samtycke.