Socialdemokraterna vägrar återigen erkänna FP-förslag!

Kultur och fritid

Många gånger förslår vi folkpartister saker som den socialdemokratiska majoriteten i nämnder och kommunfullmäktige fnyser åt. Många gånger går sedan en tid och så genomförs det vi ville. Den här gången tänker de genomföra ett direkt men vill ändå inte ge oss erkännandet att förslaget är från oss.

Utomhusgym dyker upp i snabb takt runt om i landet men trots att man i Kumla lagt enorma pengar på dyra fritidsanläggningar så har vi ännu inget i Kumla. I vintras bestämde jag mig. Det är dags för de kumlabor som inte kan eller vill lägga stora pengar på gymkort eller Djupadalsbadet och som vill mer än att löpa i Viaspåret att få möjlighet att träna.

Eftersom jag inte sitter i kommunfullmäktige föreslog jag för mina partikamrater som gör det att de skulle lägga en motion. De nappade och i våras lade vi förslaget. Ungefär samtidigt kom dessutom flera medborgarförslag med samma önskan.

Varför inte bifall?

Nu har förslaget behandlats och i svaret från majoriteten framgår att det ska genomföras precis som jag föreslog. Normalt sett borde det också synas i svaret genom ett bifall men så är inte fallet. Man vill från majoritetens sida inte ge Folkpartiet det erkännandet och låta oss få igenom vårt förslag utan gör mjukisvarianten när man inte vill bifalla men inte kan avslå – man säger att motionen är besvarad.  En motion anses besvarad om kraven som ställs i den redan är tillgodosedda. Problemet är att gymmet inte är byggt och än så länge bara finns med i förslaget till budget.

Jag är nöjd bara gymmet kommer på plats men tycker ändå det är dålig stil från Socialdemokraternas sida. De medborgarförlag som också ville ha ett utegym får också ”besvarat” som svar med hänvisning till att de önskar ha gymmet på en specifik plats. Förutom att det är en fånig anledning för att besvara istället för att bifalla så finns inte det argumentet när det gäller min motion.

Det är feg och ful taktik att försöka smussla undan ett bra förslag och sedan själv ta åt sig äran! Här blir det dessutom löjeväckande då det knappast kan anses vara en fråga av princip. Än har det inte varit upp i fullmäktige så jag hoppas fortfarande på en ändring.