Starta ett sportotek i Kumla

Aktuellt i politikenBlogg & debattKultur och fritidmiljö

Folkpartiet vill att så många barn som möjligt ska ha möjlighet till en aktiv fritid. I slutet av förra veckan lämnade jag därför in ett förslag för Folkpartiet i Kumlas räkning. Förslaget handlar om att utreda förutsättningarna för bygga upp ett s.k. sportotek i Kumla. Ett sportotek är som ett bibliotek fast för idrottsutrustning.

Att ni som har barn som idrottar vet hur dyrt det är med utrustning och vissa sporter är med materialtunga än andra. Medan t ex fotboll och dans kräver ett par ordentliga skor så kräver ridning eller hockey en hel uppsjö av hjälpar, stövlar, skridskor, skydd osv. Det gör att många familjer inte alltid har råd att låta sina barn idrotta med det de vill. De kanske har råd med själva årsavgiften för en viss idrott eller fritidsaktivitet men att det saknas pengar till den utrustning som krävs för att kunna utöva den.

Då kan ett sportotek vara en bra lösning. Det är som ett bibliotek fast för idrottsutrustning. Folk kan lämna in sådan utrustning som barnen växt ur eller som man inte längre behöver av andra skäl, exempelvis skridskor, tennisracket eller ridstövlar. Sportoteket lånar sedan ut den begagnade utrustningen samt kompletterar eventuellt utbudet med inköp. Vi tänker oss också att även näringslivet, olika föreningar och idrottsförbundet också kan ha en roll i detta. De kan också bidra med utrustning eller ge ett ekonomiskt bidrag så att sportoteket kan komplettera utbudet.Den begagnade utrustningen som lämnas in används till dess att hela livslängden är utnyttjad. Det är dessutom bra för miljön.

För oss är det viktigt att barn och unga ska ha så likvärdiga möjligheter som det bara går att få ägna sig åt idrott eller andra fritidsaktiviteter. Syftet med det här förslaget är därför att minska de kostnader som är förknippade med olika typer av idrotter och fritidsaktiviteter så att fler barn har möjlighet till en aktiv fritid. För en aktiv fritid är så mycket mer än bara hälsofrämjande. Det bidrar också till att barn får fler sociala sammanhang än skolan. De får fler kompisar som de har något konkret gemensamt med.

Barnfamiljer har redan idag möjlighet att få lite extra pengar från kommunen för fritidsaktiviteter genom den s.k. fritidspengen. Det gäller dock bara hushåll med barn i årskurs 4-9 och som mottagit försörjningsstöd under en längre tid. Vi tror att sportoteket kan bli ett bra komplement till fritidspengen. Det finns ju familjer som har små ekonomiska marginaler utan att för den skull uppbära försörjningsstöd. Det här skulle underlätta mycket för dem.

En aktiv fritid är något som bland annat Socialdemokraterna pratade varmt om i valrörelsen. Så vi får väl hoppas att de också röstar ja till att vårt förslag så att fler barn kan få möjlighet att göra det de vill på fritiden.