Stopp för miljösmarta förslag

Kumla växer

Förslag för miljön stoppades i Miljö- och byggnadsnämnden av Socialdemokraterna i Kumla. Vare sig ökad rådgivning eller utveckling av framför allt solenergi föll styrande majoritet på läppen – inte heller idéer kring hur man kan påverka för klimat- och energismarta hus.

Oppositionen i Miljö- och Byggnadsnämnden la ett förslag den 13 juni 2013. Förslaget innebär att kommunen ska satsa på rådgivning och utveckling av användandet av förnybara energikällor, framförallt avseende solenergi. Det viktigaste syftet med förslaget är att vi i Kumla aktivt ska arbeta för att klimatet inte ska påverkas. Kan vi hjälpa människor som bygger om och bygger nytt att använda solenergi så innebär det att vi i Kumla minskar vårt bidrag till klimatpåverkande livsföring.

En annan del i förslaget handlar om att kommunen ska aktivt påverka nybyggnation i riktning mot fler passivhus och även aktivhus. Med passivhus menas hus som är så effektivt byggda att de inte behöver tillföras energi för uppvärmning annat än i extrem kyla. Aktivhus är hus som är byggda så att de kan producera mer energi än vad som förbrukas i huset. Denna produktion kan ske genom att solpaneler monteras på huset och att elektricitet och/eller värme kan tas tillvara. Tyvärr motsatte sig den styrande socialdemokratiska majoriteten förslaget varför det inte går att genomföra under 2014.

Som folkpartister och miljövänner tycker vi det är tragiskt att socialdemokraterna i Kumla inte lyssnar till goda förslag när de kommer från oppositionen.

Av: Magnus Ivarsson och Tony Larsson Malmberg, Miljö- och byggnadsnämnden