Tack Folkpartiet! 4,3 miljoner till skolan i Kumla

FörskolaSkola och förskola

Fler lärare, fler speciallärare och mindre klasser är vad de två miljarderna till skolan innebär. Lägg därtill tio-årig grundskola och en utbyggd lågstadielärarutbildning tillsammans med de satsningar på karriärstjänster som redan gjorts – och som fortsätter med ännu fler förstelärare i kommunerna – och det är lätt att säga #därförfolkpartiet.

Skolan i Kumla är underfinansierad

Den satsning regering gör på skolan ger ungefär 4,3 miljoner till skolan i Kumla. Det är nära en miljon mer än vad den socialdemokratiska majoriteten i Kumla la som en ”generell förstärkning av verksamheten”  inför 2014, pengar som inte ens täcker 2013 års underskott på drygt 9,2 miljoner. Skolan i Kumla har dragits med underskott under flera år och förklaringen är enkel; skolan är underfinansierad. Grundskolan i Kumla är den verksamhet som går mest minus – över tio miljoner förra året – och med tanke på att Kumlas elevpeng är drygt 11 000 kronor lägre än rikssnittet är det ganska lätt att förstå.

Fler lärare, inte färre

Att börja tala om ”övertalig personal” i en kommun som har så låg lärartäthet som Kumla är helt uppåt väggarna. Trots det är det precis vad som görs idag. Enligt budget är det för många lärare i Kumlas skolor. Självklart ska alla verksamheters hålla budget men då måste det också vara en budget som är realistisk. Kumla behöver fler lärare, inte färre!
Folkpartiet i Kumla vill ha fler lärare i skolan. Fler lärare ger mindre klasser, mer tid för eleven, mer tid för uppföljning, planering och utvärdering och inte minst en lärarkår som orkar. Sjukskrivningstalen i Kumla ökar inom skola och förskola men även sjuknärvaron, det vill säga lärare som går till jobbet fast de egentligen borde ligga nerbäddade hemma.

Folkpartiet  levererar – men skolan är kommunens ansvar

Folkpartiet och Jan Björklund levererar – fler lärare, fler speciallärare, mindre klasser, en tioårig grundskola och en utbyggd lågstadielärarutbildning. För Kumlas del är det mer än välkommet men här måste ännu mer göras. Skolan är kommunens ansvar ända tills fler partier håller med Folkpartiet om att staten ska ta över ansvaret. Det innebär att Kumlas skolor är Kumlas ansvar och idag tar inte kommunen det ansvaret. En satsning innebär att man gör något mer, något utöver det man måste. Att det läggs mer pengar på skola och förskola i Kumla på grund av att det är fler barn i verksamheten är inte att satsa, det är att underhålla status quo.

Jag och Folkpartiet i Kumla ger oss inte – Kumla behöver fler lärare, fler förskolor och högre elevpeng!

 

Läs mer: Rasmus Jonlund skriver om lågstadiesatsningen