Vår styrelse

Styrelsen för verksamhetsåret 2015 utsågs på årsmötet den 25 februari 2015.

Ordförande Christian Lahesalu

Sekreterare Magnus Ivarsson
Kassör Tony Larsson Malmberg

Ledamot Ida Andersson
Ledamot Hanna Aronsson
Ledamot Carin Thaning
Ledamot Christina Örnebjär

Ersättare Kajsa Rosén
Ersättare Filip Lindvall
Ersättare Aya Winnsi
Ersättare Roger Pekkala
Ersättare Henrik Andersen